SEH-artsen vrezen halvering aantal spoedeisende hulpafdelingen: 'Kan tot levensbedreigende situaties leiden'

PROVINCIE UTRECHT - Artsen van de spoedeisende hulp (SEH) verzetten zich tegen een plan van het kabinet om de acute zorg efficiënter te organiseren. Ze vrezen dat het aantal spoedeisende hulpafdelingen in Nederland wordt teruggebracht van 87 naar 30 tot 40.
Als de plannen doorgaan zou dat voor de regio Utrecht betekenen dat de SEH's van het Diakonessenhuis en het Sint Antonius in Leidsche Rijn moeten sluiten. De spoedeisende hulpafdelingen van UMC Utrecht, het Meander in Amersfoort en het Sint Antonius in Nieuwegein zouden wel blijven bestaan, zegt David Baden, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), tegen RTV Utrecht.
SEH-artsen vrezen halvering aantal spoedeisende hulpafdelingen: 'Kan tot levensbedreigende situaties leiden'
Baden reageert op de zogenoemde 'Houtskoolschets acute zorg'. Daarin denkt het ministerie na over hoe de acute zorg er in de toekomst uit moet komen te zien.
Een voorstel in de 'houtskoolschets' is om de huidige spoedeisende hulp anders in te richten en drie 'pijlers' te vormen.
- Een spoedpost voor minder acute zorg. Huisartsen en spoedeisende hulpartsen werken hier samen. Een plek dichtbij en goed bereikbaar waar je terecht kunt voor niet al te ingewikkelde spoedzorg. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige breuken, hechtingen of sportblessures.
- Een spoedeisende hulp voor wat hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg wordt genoemd. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld patiënten die een beroerte of hartinfarct hebben gehad. Medische kwaliteit is hier volgens het ministerie belangrijker dan nabijheid.
- Traumacentra. Hier hebben we er elf van in Nederland. Zij zijn gespecialiseerd in de meest ingewikkelde spoedgevallen. De traumacentra functioneren volgens het ministerie goed en zullen blijven bestaan.
Volgens Baden betekent de voorgestelde herindeling dat veel bestaande spoedeisende hulpen alleen nog maar een soort huisartsenpost-plus zullen worden. Slechts een paar spoedeisende hulplocaties blijven dan over voor de meer complexere zorg.

Tekentafel en praktijk verschillen

Volgens het ministerie kan dat ook prima, omdat 70 procent van de spoedzorg achteraf minder complex blijkt dan gedacht. Toch is dat volgens Baden geen goede redenering. "Het plan is heel erg gemaakt vanaf de tekentafel. Het lastige aan acute zorg is dat we achteraf vaak pas weten of een probleem groot of klein is."
"Een kind met een gebroken arm heeft soms alleen maar gips nodig", legt hij uit. "Dat is niet zo complex en kan prima op een spoedpoli gedaan worden. Maar wanneer datzelfde kind een roesje nodig heeft, heb je daar veel meer faciliteiten voor nodig. In dit plan zou je dat kind dan dus moeten verplaatsen naar een ander ziekenhuis."
"Dat betekent mogelijk dat een patiënt dan heel lang moet wachten op zorg", zegt Baden. Volgens hem kan dat tot levensbedreigende situaties leiden. "De patiënt moet eerst wachten op de integrale spoedpost. En als dan het probleem complex is, moet hij daarna ook nog eens wachten op de spoedeisende hulp. Het wordt op deze manier voor de patiënt niet beter. Het wordt alleen slechter."

Fors inleveren op kwaliteit

Het Diakonessenhuis in Utrecht beaamt dat. Het ziekenhuis helpt jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000 patiënten op de spoedeisende hulp, vertelt woordvoerder Arian Kuil. "De ernst en complexiteit van aandoeningen waarmee mensen komen op de SEH's neemt toe. Deels door vergrijzing. Juist met die toename van ernst en complexiteit vinden we het belangrijk dat je als SEH beschikt over een ic en operatiekamer", zegt Kuil.
"Het moet niet zijn dat je als je ergens komt, en de problemen blijken complexer, je naar andere plek gebracht moet worden. Als je dit zou doen, lever je fors in op de kwaliteit van de SEH. En dat betekent gezondheidsschade. En schade op langere termijn betekent ook hogere kosten. Dus het is ook maar de vraag of de winst die wordt verondersteld, of je die met dit plan ook kunt behalen."

Er telt meer dan geld

Dat vindt ook de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Daarnaast vindt Baden dat geld ook niet het enige argument kan zijn. "De kwaliteit van de acute zorg is in het geding. Je kunt niet alleen maar door de bril van kostenbesparing, van vermeende grotere efficiency naar het acute zorglandschap kijken."
Volgens Baden heeft de coronapandemie daarnaast aangetoond hoe belangrijk de capaciteit en nabijheid van ziekenhuizen is. "Je moet accepteren dat er voor noodgevallen extra capaciteit is die onder normale omstandigheden niet wordt gebruikt. Dan kun je, als het erop aankomt 'leveren'." De vereniging heeft inmiddels een notitie met kritische kanttekeningen naar het ministerie gestuurd.

Reactie ministerie van VWS

Een woordvoerder van het ministerie van VWS is blij met de reactie van de SEH-artsen en benadrukt dat het plan nog niet definitief is. "Het is echt een discussiestuk en het is echt de bedoeling dat partijen nu gaan reageren. Op basis daarvan zullen we de reacties verzamelen en naar de tweede kamer sturen. Het is aan een volgend kabinet om hier verder mee te gaan, want er moet echt nog wel wat gebeuren. "
Tegelijkertijd wijst de woordvoerder er ook op dat Nederland de komende tijd wel voor uitdagingen staat om de zorg betaalbaar te houden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.