Motie tegen verbreding A27 zorgt voor onbegrip: 'Provincie is niet meer aan zet'

© RTV Utrecht / Mark van der Wel
UTRECHT - De motie van PvdA en GroenLinks tegen de verbreding van de A27 heeft weinig kans van slagen. Dat denken oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Volgende week wordt de motie ingediend bij de Provinciale Staten.
Wat PvdA en GroenLinks betreft, kan het geld voor de verbreding van de A27 beter worden gestoken in andere projecten zoals de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). "De verbreding van de A27 is een cadeau van het Rijk aan ons om de doorstroming te verbeteren", licht PvdA-Statenlid Julie d'Hondt toe. "Maar wij willen dat cadeau helemaal niet meer."
Volgens Statenlid d'Hondt zijn er twee ontwikkelingen die dusdanig belangrijk zijn dat de verbreding moet worden herzien. "De eerste is het stikstofbesluit en het tweede punt is de coronacrisis." D'Hondt doelt met het laatste op het feit dat meer mensen thuis werken, een ontwikkeling die zich in de toekomst kan voortzetten. PvdA en GroenLinks willen dat het college van Gedeputeerde Staten de minister verzoekt de verbreding te heroverwegen. De zogenoemde stikstofruimte kan volgens de partijen de woningbouw ten goede komen en geld vrijmaken voor de opwaardering van de NRU.
Dwarsliggerij is het, zegt Sander van Waveren van het CDA. Hij denkt dat dit soort moties de situatie wat betreft de NRU niet ten goede komt. "Ik denk niet dat de Rijksoverheid happig is om extra geld over te maken voor de NRU als alle projecten van de Rijksoverheid lokaal geblokkeerd worden." Van Waveren vindt de stap om deze motie in te dienen opportunistisch.

Moeilijk dossier

De NRU is een moeilijk dossier, met name door gebrek aan geld. De weg loopt vanaf de A27 richting de Zuilense Ring, de autoweg naar Maarssen en de A2. De doorstroming op die weg moet worden verbeterd. De NRU kent nu drie rotondes. Die zouden plaats moeten maken voor ongelijkvloerse kruisingen. Rijk en provincie financieren bruggen waarmee de Noordelijke Randweg deels verhoogd wordt aangelegd, maar de gemeente wil liever onderdoorgangen. Deze tunnels ontlasten de wijk Overvecht van overlast.
Er moeten drie tunnels worden aangelegd, maar dat project blijkt na herberekeningen te duur. Op dit moment is er een tekort op de begroting van 92 miljoen euro. Het college onderzoekt inmiddels mogelijkheden om de weg op te waarderen, maar dan zonder de bruggen of tunnels.
Meerdere partijen in de Utrechtse raad willen dat de weg wordt overgedragen aan het Rijk of de provincie, dat zou een oplossing zijn voor de financiële problemen. Minister van Nieuwenhuizen liet eerder al aan de Tweede Kamer weten dat de stad Utrecht niet op een extra bijdrage van het Rijk hoeft te rekenen. Volgens haar is het gemeentelijke werk aan de weg niet noodzakelijk voor de doorstroming op het netwerk van hoofdwegen in de regio.
André van Schie van de provinciale afdeling van de VVD denkt niet dat de motie van PvdA en GroenLinks iets gaat betekenen voor de NRU. "Ik snap wel dat wethouder Lot van Hooijdonk geld nodig heeft voor die randweg, maar dat gaat ze bij het Rijk niet vinden", zegt Van Schie. "Het Rijk heeft er namelijk helemaal geen belang bij dat alles ondergronds wordt geregeld." Van Schie vindt dat de motie niet op het juiste moment wordt ingediend. "De Provincie is niet meer aan zet."
De opwaardering van de NRU maakt onderdeel uit van VERDER. Dat zijn afspraken tussen onder andere de gemeente Utrecht, provincie en Rijk over het verbeteren van de bereikbaarheid van stad en regio Utrecht. De partijen kwamen overeen dat er een aantal grote projecten zouden worden uitgevoerd, waarvoor het Rijk aanzienlijke sommen geld beschikbaar heeft gesteld. Ook zou er extra geld beschikbaar komen voor verbetering van de fietsinfrastructuur. Het eerste project was de aanleg van de Uithoflijn, die inmiddels klaar is. Het tweede project was het verbreden van de A27 en de A12 bij Utrecht. Dat behelst onder andere het uitbreiden van de 'Bak van Amelisweerd'. Het derde project is het opwaarderen van de NRU, waardoor de stad een volwaardige ring krijgt. Het college van destijds bestond, net als nu, uit onder andere D66 en GroenLinks. Die partijen hebben destijds ingestemd met het pakket VERDER, waaronder dus de Uithoflijn en de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. En de partijen hebben zich verplicht de NRU op te waarderen.
In 2010 is besloten dat de NRU moet worden vernieuwd. Eigenlijk zou de weg in 2025 moeten worden opgeleverd, vervolgens is die datum verschoven naar 2027 en inmiddels is wel duidelijk dat het nog veel langer zal gaan duren. "Ik durf er geen datum op te plakken", zegt Van Waveren.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.