Zeist van het gas af, centrum als laatst aan de beurt

© Pixabay
ZEIST - Zeist heeft de routekaart naar een aardgasvrije toekomst ter inspraak voorgelegd aan inwoners van de gemeente. Het plan heet 'Transistievisie Warmte' en laat op wijk- en buurtniveau zien hoe aan de energieambitie wordt voldaan. In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn: het aardgasvrij maken van panden is daarin een belangrijk onderdeel.
In de visie staat hoe de inwoners van Zeist er ook in de toekomst warm bij kunnen zitten. De Wijk Vollenhove zou op een warmtenet aangesloten kunnen worden. Het gaat om een leidingenstelsel waar warm water doorheen loopt; verwarming ervan gebeurt door middel van restwarmte of bijvoorbeeld aardwarmte. Deze manier van verwarmen zou al op de middellange termijn kunnen, 2025 - 2030. Wijken zoals Crosestein, Brugakker en Griffensteyn zijn kansrijk voor een aansluiting op een warmtenet.

Villa's

Een grotere uitdaging is er voor huizen die op veel grond staan. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Lyceumkwartier. Die wijk wordt gekenmerkt door villa's op ruime percelen. Daarover schrijft de gemeente in de transitievisie: 'Zeist kent een aantal buurten met relatief weinig woningen op relatief grote percelen, en waar tegelijkertijd veel oudere woningen en monumenten staan. Deze woningen zijn moeilijk heel goed te isoleren. Ze hebben daarom ook in de toekomst waarschijnlijk een hogere temperatuur warmteafgifte nodig.'
Door het installeren van warmtepompen en verregaande isolatie moeten die huizen ook zo dicht mogelijk bij de nul op de meter komen. Een tijdspad durft de gemeente voor die woningen niet te schetsen. Het valt onder het kopje 'natuurlijk tempo', ergens tussen 2020 en 2050.
De wat meer dichtbevolkte buurt Patijnpark krijgt een individueel traject. Daar wordt gekeken naar wat haalbaar is per woning. Warmtepompen, zonneboilers, panelen en isolatie zullen daar vooral voor de gasreductie moeten zorgen. Dat komt door de type huizen - twee onder een kap - en de verschillen in bouwjaren.

Centrum

Dat verschil in bouwjaar is ook een uitdaging in het centrumgebied van Zeist. Volgens de prognose is dat gebied pas tussen 2040 en 2050 aardgas vrij. Daar staan gebouwen uit verschillende periodes en dus ook met verschillende energielabels: nieuwe gebouwen en monumentale panden. Hier geldt dan ook dat alle opties vooralsnog open zijn en een echte keuze wordt nog niet gemaakt. Want woningen die voor 1940 zijn gebouwd, zijn moelijk te isoleren. En voor matige isolatie zijn hogere temperaturen vanuit de warmtevoorziening nodig. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met biomassa of groengas.
We denken heel goed na over hoe we buurten aardgasvrij gaan maken. Op welke manier gaan we woningen verwarmen, als dat niet meer met aardgas kan? In welke volgorde gaan we buurten aardgasvrij maken? We doen het samen met inwoners en ondernemers, om te komen tot keuzes die betaalbaar en betrouwbaar zijn.
Wethouder Wouter Catsburg
De Transitievisie Warmte ligt tot 17 januari ter inzage en tot die datum kunnen inwoners van Zeist reageren. Het college van B&W leest de reacties en past de visie zo nodig nog aan. Daarna stemt de gemeenteraad over een definitief besluit. Iedere vijf jaar volgt dan een update over de gang van zaken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.