Instellingen

Minder verhoging waterpeil Bethunepolder

PROVINCIE UTRECHT - Het waterpeil in de Bethunepolder bij Tienhoven gaat omhoog. De stijging is wel minder dan eerst werd gedacht. Ook zal het water op andere plekken stijgen dan in het oorspronkelijke plan.
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat binnenkort een definitief besluit nemen over de peilhoogte.
De provincie wilde de grondwaterstand in de polder verhogen, omdat dat beter voor de natuur in het gebied zou zijn. Nu zijn de randvoorwaarden voor de peilhoogte echter veranderd. Waardoor verhoging niet per se noodzakelijk is op de eerder genoemde plekken.
De voorgenomen verhoging van het grondwaterpeil zorgt voor veel weerstand in de polder. Boeren en bewoners vrezen dat een hogere waterstand schade aan hun bedrijven en woningen veroorzaakt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.