Provincie mag voorlopig geen zwanen afschieten

© Koen Laureij
PROVINCIE UTRECHT - In onze provincie mogen voorlopig geen knobbelzwanen worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. De provincie verleende een ontheffing voor afschot vanaf 1 december 2020, maar daar maakten vier dierenrechtenorganisaties met succes bezwaar tegen. De organisaties vroegen de rechter de ontheffing te schorsen, in afwachting van die procedure bij de provincie.
De provincie wil voorkomen dat de knobbelzwanen door begrazing veel schade aanrichten aan landbouwgewassen. Als wegjagen niet lukt, mogen zwanen met de ontheffing worden afgeschoten. De stichtingen Fauna4life, Animal Rights, Dierenradar en de Faunabescherming betwijfelen echter of het wel deze zwanen zijn die voor al die schade zorgen.
Volgens Animal Rights worden ook andere zwanensoorten door het afschot onnodig in gevaar gebracht. "Kleine zwanen, wilde zwanen en knobbelzwanen komen vaak in gemengde groepen voor. Het verschil tussen de drie soorten is moeilijk te zien. Hierdoor kunnen de soorten makkelijk met elkaar worden verward. Kleine zwanen en wilde zwanen zijn strikt beschermde soorten. Het opzettelijk doden, vangen of verstoren van deze diersoorten is verboden", aldus de organisatie eerder.
De knobbelzwaan is een beschermde vogelsoort die niet mag worden gedood. Vanuit de Europese Vogelrichtlijn zijn er zware eisen om van dit verbod af te wijken. Als de provincie deze regels niet goed toepast, zijn de beschermde soorten afhankelijk van dierenrechtenorganisaties om dit aan de bestuursrechter voor te leggen.
De voorzieningenrechter staat niet toe dat nu al wordt begonnen met afschot, vooruitlopend op een 'nauwkeurige en treffende motivering'. Het belang van de provincie om landbouwschade in de komende wintermaanden te voorkomen is daarvoor onvoldoende. De schorsing van de ontheffing geldt totdat de provincie een beslissing heeft genomen over de bezwaarschriften.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.