Natuur en Milieufederatie: gemeenten moeten meer doen voor kringlooplandbouw

© RTV Utrecht / Robert Jan Booij
UTRECHT - Er moet meer aandacht komen voor kringlooplandbouw. Dat vinden de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers. Ze hebben een 10-puntenplan opgesteld en roepen gemeenten op daar actief mee aan de slag te gaan. Vandaag werd het plan gepresenteerd.
Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw. Het idee is dat een boer alle benodigde stoffen uit het eigen gebied haalt en dat die stoffen ook weer worden teruggebracht in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan een boer die zijn eigen veevoer teelt en de mest van zijn vee gebruikt op de plek waar het veevoer groeit.
"Je kan natuurlijk kijken naar minister Schouten (Landbouw) of naar Europa, maar ook gemeenten kunnen in onze ogen veel doen om die kringlooplandbouw te stimuleren", zegt Ieke Benschop van de NMU. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er grond beschikbaar komt of ze kunnen "een duurzaam pachtbeleid" opstellen.
"De gemeente Assen heeft dat al gedaan", geeft Benschop als voorbeeld. "Daar zijn ze met boeren in gesprek gegaan om te kijken of de pachtprijs omlaag kan, als ze duurzaamheidsmaatregelen nemen."
Caring Farmer Wytze Nauta doet al aan kringlooplandbouw

Stikstof

De Natuur en Milieufederatie ziet het liefst dat boeren omschakelen naar kringlooplandbouw, omdat dat volgens de organisatie bijdraagt aan het oplossen van het huidige stikstofprobleem en boeren zo meer CO2 vastleggen dan ze uitstoten. Boeren en tuinders willen wel, zeggen de NMU en belangenbehartiger Caring Famers, maar ze hebben meer hulp nodig en gemeenten kunnen daaraan bijdragen.

Caring Farmer

Boer Wytze Nauta in Soest is zo'n Caring Farmer en hij legt uit dat hij nauwelijks voedsel voor de dieren bij hoeft te kopen op zijn bedrijf. Ook de mest komt van eigen land, waardoor de kringloop bijna compleet is. "Ik probeer hier zo weinig mogelijk aan te voeren en alleen maar van mijn eigen land te produceren. Het grootste deel van het voer voor de kippen, bijvoorbeeld, probeer ik zelf te maken en te telen. Ik heb hier een stukje akker, daar teel ik graan. En ik heb een stuk ingezaaid met kruidenmengsel, gras en klaver, dat is ook voor de kippen".
Voor de varkens en de koeien geldt hetzelfde. Hun mest gaat naar het land en het graan, de overgebleven meloenen en de restaardappels krijgen ze weer terug in hun voederbak. Dat gaat prima, zegt Nauta. Vooral de varkens weten wel raad met alle restproducten. "Ja, dat vinden ze heel erg lekker, want varkens vinden alles lekker. Ze hebben ook altijd honger. Ik heb eigenlijk te weinig kringloop voor hen."
"De consument moet bereid zijn meer te betalen"

Consument

Nauta zegt dat de kringlooplandbouw voor hem ook werkt, omdat hij direct aan de consument kan leveren en daarmee ook een hogere prijs kan vragen. Daar ligt ook een rol voor gemeenten, zegt Benschop. Ze moeten dan wel toestaan dat boeren de producten zelf op hun erf kunnen verkopen. "We hebben iedereen nodig, financiers, supermarkten, leveranciers en inkopers. We moeten het met zijn allen doen. En uiteindelijk moet de consument bereid zijn meer te betalen."
Het 10-puntenplan werd vandaag gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.