Utrechtse raad geeft fiat voor begroting 2021

UTRECHT - Het college van B&W in Utrecht heeft groen licht gekregen van de gemeenteraad voor de begroting 2021. Na een dag vergaderen stemde een meerderheid van de raad voor het financieel plan. Daarin staan veel maatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan, de stad wordt hard geraakt door de pandemie. Om dat te betalen put de gemeente uit de eigen reserves. Ook gaan belastingen omhoog, met name de kosten voor parkeren worden fors hoger, net als de afvalstoffenheffing.
Tijdens de raadsvergadering dienden alle partijen een groot aantal voorstellen en tegenvoorstellen in. Een deel daarvan werd aangenomen, hieronder een kleine greep daaruit. De vergadering zelf werd ook beïnvloed door de coronacrisis. Slechts een beperkt aantal raadsleden mag in de raadszaal aanwezig zijn, daardoor moest er om de haverklap geschorst worden om andere sprekers toegang tot de zaal te geven.

In quarantaine

De fractie van DENK was in het geheel afwezig omdat beide fractieleden thuis in quarantaine zaten. Het tweede deel van de vergadering werd onder andere om die reden digitaal gehouden, net als het stemmen. Dat stemmen zorgde ook nog voor commotie. Toen er discussie ontstond over de manier van stemmen verliet Heleen de Boer boos de vergadering. Later zette ze andere partijen onder druk om moties in te trekken, die De Boer niet relevant vond.
Een drietal partijen diende een tegenbegroting in, een fundamenteel andere manier om het geld van de gemeente uit te geven. Die tegenbegrotingen van de VVD, PvdA en Student & Starter werden verworpen.

Ratjetoe aan voorstellen

In de raad was er veel discussie over wel of niet bouwen in Polder Rijnenburg. Het onderwerp splijt de coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Zo wil GroenLinks dat er nooit gebouwd gaat worden in de polder, terwijl D66 er het liefst op termijn wel nieuwe huizen neerzet. De partijen hebben in de achterkamertjes een compromis bereikt, namelijk dat er een onderzoek gedaan moet worden naar de noodzaak van nieuwe huizen in Rijnenburg. Dat voorstel kreeg een meerderheid in de raad, van alleen de drie coalitiepartijen.
Een voorstel van de VVD om een tiental 'substantiële' bomen te planten in de stad kreeg ook een meerderheid. Dat moet gebeuren in 2022 als de stad 900 jaar bestaat. De VVD wil graag bomen van enige omvang en 'met een verhaal' laten planten in de tien wijken van de stad.

Volkshuisvesting in plaats van wonen

Bülent Isik van de PvdA stelde voor om het woord 'volkshuisvesting' weer gemeengoed te laten worden in de stad. Het moet het begrip 'wonen' vervangen. Hij vindt dat het huisvesten van mensen centraal moet staan, en niet de marktwerking. Zijn voorstel kreeg een meerderheid. Het gevolg daarvan is dat wethouder Kees Diepeveen in het vervolg niet meer door het leven gaat als 'wethouder wonen', maar als 'wethouder volkshuisvesting'.
De stad moet af van de zesjes cultuur, althans dat vindt Jantine Zwinkels van het CDA. Zij heeft het over het onderhoud van de openbare ruimte. Zij constateert dat het net niet goed genoeg is. En daarom pleitte zij om te streven naar een zeven. Haar voorstel kreeg een meerderheid.

Amsterdamsestraatweg

Ook DENK behaalde een succesje. In een motie riep Mahmut Sungur op om de collectieve sluitingstijden van 01.00 uur op de Amsterdamsestraatweg volgend jaar op te heffen. Op het middenstuk van deze lange winkelstraat, was veel overlast van nachtwinkels en horeca. Met die collectieve nachtsluiting is de rust weergekeerd. En daarom vindt DENK het tijd om de maatregel terug te draaien. Ook dat voorstel kreeg een meerderheid.
De verbreding van de snelwegen rond de stad kwam ook nog aan bod. Hoewel een meerderheid van de raad tegen die plannen is, is er één onderdeel waar de raad de handen wel voor op elkaar krijgt. Dat betreft de geluidsschermen langs de A12. Die maken onderdeel uit van het hele project. Voor Rijkswaterstaat is de aanleg ervan het sluitstuk van de verbreding, ze hebben de ruimte nodig voor de verbouwing van de snelwegen. Op voorstel van de SP gaat het college nu in onderhandeling met het Rijk en de provincie om de aanleg van de schermen naar voren te halen.

Emmers lijm

De begrotingsraad is een zeer serieuze aangelegenheid, maar soms is er ook ruimte voor humor. Al werd deze humor alleen begrepen door de raadsleden zelf; het gaat over verkiezingsborden. Die dingen waarop partijen vlak voor verkiezingen hun posters hangen waren net afgeschaft, de politiek vond de kosten niet opwegen tegen de baten. Maar nu er door corona in 2021 voor de Kamerverkiezingen geen fysieke campagne gevoerd kan worden, wil een meerderheid de borden toch weer terug. Raadsleden vertelden smakelijk over partijgenoten op weg met emmers lijm en bezems, en kregen daar nostalgische gevoelens bij. Het voorstel haalde het, maar plakken is er niet meer bij, het worden voorgeplakte borden.
Een voorstel dat het niet haalde, ging om een relatief klein bedrag. Het CDA stelde voor om 8.750 euro beschikbaar te stellen voor de Stichting Pieterskerkconcerten. Volgens een deskundige commissie voegen die concerten iets wezenlijks toe aan het cultuuraanbod in de stad. Maar bij de verdeling van de cultuursubsidies vielen ze net buiten de boot, het geld was op.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.