Instellingen

Geweld tegen agenten ernstiger

UTRECHT - Het geweld tegen agenten wordt steeds ernstiger. Het aantal gewonde dienders nam in 2008 toe na een aanvankelijke daling in 2007.
Dat staat in het rapport Geweld tegen gezagsdragers; Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici' van de Universiteit Utrecht.
Het rapport is gemaakt in opdracht van de regionale driehoek Utrecht (hoofdofficier van justitie, korpschef politie, burgemeester) .
In 2008 waren er 118 zaken met letsel tegen 72 in 2007. Het opgelopen letsel bestond onder andere uit een gebroken neus, gescheurde kniebanden en een gebroken kuitbeen. Precieze verzuimcijfers zijn niet bekend.

HULPVERLENERS

Geweld tijdens hulpverleningssituaties ziet de driehoek als één van de ergste vormen van geweld tegen gezagsdragers. De driehoek wil hieraan prioriteit geven. Hierbij moet worden nagegaan hoe gezagsdragers nog meer toegerust kunnen worden om adequaat te kunnen reageren op dit geweld.
Voor de aanpak van geweldsincidenten tegen politiemedewerkers is het Utrechtse protocol een belangrijk instrument. Een goede registratie van geweldsincidenten, onder andere van verzuimschade, moet beter gestroomlijnd moeten worden. De driehoek stelt dat er ook op landelijk niveau een eenduidige registratie moet komen om geweldincidenten beter in kaart te kunnen brengen. Daardoor worden ook vergelijkingen mogelijk.
Naast de strafrechtelijke afhandeling is het verhalen van organisatorische schade, bijvoorbeeld ziekteverzuim, een belangrijk aandachtspunt. Deze kosten dienen zoveel als mogelijk te worden verhaald op de dader.

NUCHTER

De ambitie van de driehoek is om enerzijds nuchter te blijven en de aandacht terug te brengen binnen de juiste proporties, maar anderzijds wel slagen te maken in de effectiviteit van de aanpak.
Juridische instrumenten worden ingezet in combinatie met bestuurlijke maatregelen. Het is een samenspel tussen preventie en repressie, aldus de driehoek.
Bekijk het gesprek met politie-woordvoerder Thomas Aling

Politie-woordvoerder Thomas Aling over geweld tegen agenten

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.