Hoogleraar Ethiek weg bij UU na klachten over intimidatie

© RTV Utrecht
UTRECHT - Een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is vertrokken bij de instelling na klachten over ongewenst gedrag. Volgens het Digitaal Universiteitsblad (DUB) zou het gaan om een professor van het Ethiek Instituut, waar hij ook de directeur was. De man blijkt lange tijd een relatie te hebben gehad met een medewerkster, die was begonnen toen de vrouw nog student was. De relatie werd geheim gehouden, terwijl dit gemeld had moeten worden bij het departementshoofd.
Het besluit om het dienstverband te beëindigen werd al in juni van dit jaar genomen, maar komt nu pas naar buiten, na onderzoek van DUB. De website ontdekte dat de directeur met stille trom was vertrokken en deed verder onderzoek. Daaruit bleek dat de (inmiddels ex-)medewerkster, met wie de hoogleraar een relatie had, in oktober 2019 naar de commissie ongewenst gedrag van de universiteit stapte. Ze betichtte de professor onder meer van seksuele intimidatie en het creëren van een onveilige werkomgeving. Daarnaast kwamen er ook klachten binnen van een andere collega, die wist van de relatie tussen de twee. De collega zei dat hem op een intimiderende manier was opgelegd te zwijgen over de betreffende relatie en ook hij sprak van een onveilige werkomgeving.

Nalatigheid en verwijtbaar handelen

Na het artikel in het Digitaal Universiteitsblad kwam het College van Bestuur met een reactie. Daaruit blijkt dat er inderdaad klachten zijn ingediend tegen de hoogleraar die verder zijn onderzocht. In de mededeling schrijft het CvB dat na het onderzoek de klacht over seksuele intimidatie ongegrond is verklaard. De klachten over een onveilige werkomgeving zijn volgens het college gegrond en ook vindt het CvB het verwijtbaar dat een medewerker is gedwongen zijn mond te houden over de relatie tussen de medewerkster en de hoogleraar. Zelf zegt de hoogleraar dat hij nooit iemand het zwijgen heeft opgelegd. Al met al vindt het College van Bestuur dat de hoogleraar verwijtbaar handelen en nalatigheid kan worden verweten. Samen met de hoogleraar is besloten om het dienstverband per 1 oktober 2020 te beëindigen.

Cultuur en omgangsvormen

Omdat er mogelijk een groter probleem was binnen het instituut waar de hoogleraar directeur is, is er extra onderzoek gedaan. Er zouden signalen zijn dat er een breder cultuurprobleem was binnen het instituut en ook zou er wat mis zijn met de omgangsvormen. Maar uit het onderzoek blijkt dat daar geen sprake van was. Toch zijn er volgens het college wel een aantal zaken die binnen de hele universiteit meer aandacht verdienen. Zo zou het bespreken of melden van ongewenst gedrag niet altijd makkelijk zijn. Er zijn aanbevelingen geschreven die dat moeten verbeteren.
De voorzitter van het College van Bestuur, Anton Pijpers, zegt daarover: "De veiligheid van studenten, medewerkers en het leer- en werkklimaat op de Universiteit Utrecht is van het allergrootste belang. Ongewenst gedrag is onaanvaardbaar. Ik heb in dit geval weer gezien hoeveel leed het veroorzaakt. We moeten dit aangrijpen om van te leren, ook als College van Bestuur. De universiteit moet er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als het zich voordoet, moet dat op een goede manier aangepakt en opgelost worden."
De hoogleraar zou sinds 2003 in dienst zijn geweest bij de Universiteit Utrecht.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.