Provincie vindt plan voor opknappen N201 te duur

© Visualisatie provincie Utrecht
PROVINCIE UTRECHT/LOENERSLOOT - Het bestuur van de provincie Utrecht wil minder geld uitgeven aan het opknappen van de N201 tussen Vreeland en Amstelhoek. Gedeputeerde Staten zegt tot een "kleiner en kosteneffectiever pakket van maatregelen" te willen komen om de huidige knelpunten op te lossen.
Eerder werd er nog een voorkeursvariant gepresenteerd waarbij de N201 grondig werd aangepakt. Zo zou er extra asfalt bij knelpunten komen, werden er nieuwe fietstunnels ingetekend en moest er meer ruimte zijn voor openbaar vervoer.

Verwacht effect

Maar het provinciebestuur vindt dat de kosten van het huidige plan niet opwegen tegen het verwachte effect van de maatregelen. Hoe het aangepaste plan eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.
Het nieuwe voorstel wordt besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit op 20 januari volgend jaar. Op 27 januari neemt Provinciale Staten dan een besluit over het voorstel. Door de koerswijziging lopen de aanpassingen van de N201 voor minstens een jaar vertraging op.
Het doel van het aanpakken van de N201 blijft om de doorstroming op de weg te verbeteren en de bereikbaarheid van de aanliggende plaatsen te vergroten. Op de weg staan nu regelmatig files.

Loenersloot

Eerder kwamen bewoners van Loenersloot nog in opstand tegen het plan om van een deel van de N201 een vierbaansweg te maken. Volgens de bewoners zorgt dit plan voor verkeersdruk in het dorp omdat de Loenerslootse brug niet wordt verbreed. Ze startten een petitie omdat de verkeersveiligheid daardoor in gevaar zou komen.
Henk van der Lans van de Dorpsraad vreest dat de provincie ook in de aangepaste plannen de verbreding van de N201 nog in stand wil houden. "We hebben twee weken geleden nog een gesprek met de provincie gehad", zegt hij. Daarin probeerde de provincie duidelijk te maken dat verbreding nog altijd zorgt voor minder verkeersdruk.
Van der Lans hoopt niettemin dat er nu toch nog mogelijkheden liggen om ook de verbreding van de baan te krijgen. De Dorpsraad wil zich dan ook 20 januari tijdens de commissievergadering opnieuw tegen de aanpassing uitspreken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.