Stichtse Vecht is jarig, maar de kleine kernen vieren geen feest

STICHTSE VECHT - Het is deze maand tien jaar geleden dat Maarssen, Breukelen en Loenen werden samengevoegd tot één gemeente: Stichtse Vecht. Reden voor een feestje dus, maar Nigtevechter en oud-dorpsraadslid Kees Neervoort is allerminst in een jubelstemming. "Ik kan me betere redenen voorstellen voor feestjes."
Ook in andere kleine kernen als Vreeland, Kockengen en Tienhoven zal de vlag dezer dagen niet uithangen. De pijn zit hem in de afstand tot het gemeentehuis in Maarssen. Niet alleen de fysieke afstand, om dingen te regelen moeten veel inwoners verder reizen, maar vooral ook in de afstand tot het gemeentebestuur. Neervoort: "Vroeger, toen we nog tot Loenen behoorden, had je een wethouder of raadsleden uit Nigtevecht in de raad. Die zijn er niet meer. Daardoor mis je betrokkenheid, dat voel je gewoon."
Gemeente Stichtse Vecht bestaat 10 jaar, maar de kleine kernen vieren geen feest

Bezuinigingen

Dat gebrek aan betrokkenheid leidt er volgens Neervoort bijvoorbeeld toe dat een woningbouwproject op de plek van de oude betonfabriek maar niet van de grond komt. Of dat er bezuinigd wordt op het dorpshuis, het hart van het culturele leven in het dorp. En dat de voetbalclubs hun velden zélf moeten gaan onderhouden, zonder financiële steun van de gemeente. "Dit soort clubjes van 120 leden moeten dat gaan ophoesten en dat betekent gewoon het einde van het bestaansrecht van zo'n club."

Op de fiets

Ap Reinders, nu bijna een jaar burgemeester van Stichtse Vecht, snapt het gevoel dat er met name leeft onder de inwoners van de kleine dorpen. "Ik denk tegelijkertijd dat de realiteit een andere is, want wij hebben wel degelijk oog voor kernen als Nigtevecht. Dat zie je ook terug in ons college, we hebben gebieds-wethouders die specifiek aandacht hebben voor kleine kernen."
Om zijn goede wil te tonen stapte Reinders in de zomer van vorig jaar op de fiets om Nigtevecht als eerste dorpje te bezoeken. "Ik wil dat iedereen zich gehoord voelt. Daarbij, de twaalf kernen van Stichtse Vecht kunnen meer dan elke kern op zichzelf."
Daarom kan het ook niet anders, denkt de burgemeester, dat kleine dorpen opgaan in een grotere gemeente. "Veel grote opgaven gaan de hele regio aan. Oplossingen moet je zoeken in regionaal verband. Daarvoor heb je een bepaalde schaalgrootte nodig, om je zegje te kunnen doen. Om de belangen van je inwoners en ondernemers te kunnen behartigen. Je hebt ook meer inkoopkracht. Als wij een contract sluiten dan doen we dat voor 65.000 inwoners in plaats van een paar duizend."

Amsterdam en Utrecht

Pauline Bredt, fractievoorzitter van de VVD in Stichtse Vecht en woonachtig in Maarssen, sluit zich daar bij aan. "Ik snap dat het voor de kleine dorpskernen af en toe voelt alsof ze er niet toe doen. Maar doordat we een grote gemeente zijn, hebben we veel meer slagkracht. Op financieel gebied, maar ook qua inwonersaantal doen we er nu toe. We hebben meer slagkracht richting Amsterdam en Utrecht, waar we tussen zitten. Als je klein blijft dan wordt er over je besloten in plaats van dat je zelf kunt besluiten."
"Ik denk wél dat we blijvend aandacht moeten hebben voor de kleine kernen. Dat ze het gevoel hebben dat ze gezien worden. Dat is een taak van het bestuur, van de gemeenteraad. Overigens mag iedereen ons aanschieten, ook de mensen uit Nigtevecht."
Burgemeester Ap Reinders ging in juli 2020 al eerst langs in Nigtevecht

Utopie

De oude dorpsraadvoorzitter Neervoort had het toch liever anders gezien. "Wij hebben destijds gepleit om samen te gaan met Breukelen, omdat je dan twee gemeenten hebt die qua schaalgrootte bij elkaar passen. We zitten met dezelfde problematiek: behoud van landschap. Maarssen, dat een grootstedelijk gebied is, past daar gewoon niet bij. En al die kleine kernen passen daar niet bij. Men herkent zich niet in de gemeente Stichtse Vecht."
Stichtse Vechter zal Neervoort zich dus wel nooit gaan voelen. "Het spijt me, ik doe er niet aan mee. Het is te ver van mijn bed." Noch denkt hij dat alle kernen die de gemeente rijk is een eenheid zullen vormen. "Dat is een utopie. Betekent alleen wel dat de verantwoordelijkheid van het bestuur is dat er op een dusdanige manier wordt opgetreden dat de eigenheid van die dorpen behouden blijft. En dat doe je dus niet door met een kaasschaaf overal te gaan bezuinigen."

12 kernen

Er zal dus nog heel wat water door de Vecht moeten stromen voordat al die dorpen zich gehoord en betrokken voelen bij wat er in Maarssen en Breukelen beslist wordt, maar wat burgemeester Reinders betreft horen alle twaalf kernen die de gemeente rijk is erbij en kunnen ze hem altijd bereiken. "Via sociale media, en de mail. En de gemeenteraad en college, zal zich ook geregeld laten zien, niet alleen in Maarssen of Breukelen maar ook in de kleine kernen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.