'Kritische jeugdbeschermers durven niet te spreken in Amersfoort'

© Pexels, Pixabay
AMERSFOORT - Deskundige jeugdbeschermers die het niet eens zijn met Samen Veilig Midden Nederland, SAVE en Veilig Thuis durven zich niet uit te spreken in het openbaar. Dat bleek vanavond bij een inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad in Amersfoort. De raad organiseerde een zogenoemde De Ronde, waarin raadsleden in gesprek gaan met betrokkenen en deskundigen. Opvallend was dat er allemaal organisaties waren die samenwerken met Samen Veilig en ontkennen dat er grote problemen zijn.
Fractievoorzitter Simone Kennedy-Doornbos van de ChristenUnie vindt dit een verontrustend signaal. "Zeker, we hebben ook kritische mensen uitgenodigd, maar die hebben afgezegd of lijken niet te durven. Ik denk dat ze bang zijn om opdrachten te verliezen, want voor hun inkomsten zijn ze sterk afhankelijk van Samen Veilig Midden-Nederland."

Te veel uithuisplaatsingen

Kennedy zegt leden van de wijkteams gesproken te hebben, die vinden dat er in situaties te snel een OnderToezichtStelling (OTS) of vooral een Uithuisplaatsing wordt afgesproken. "Wij horen toch wel zaken van de 'kleintjes', die niet helemaal in overeenstemming zijn met wat de 'groten' hier zeggen." Kennedy duidt daarmee op de grote, machtige marktpartijen, die aan het debat deelnamen.
Ben van Koningsveld (CDA-raadslid) is ook verrast: "Ik ben er verbaasd over dat er niet wat meer zelfreflectie is bij de aanwezige jeugdzorg-instellingen."
Ik ben er verbaasd over dat er niet wat meer zelfreflectie is bij de aanwezige jeugdzorg-instellingen.
Ben van Koningsveld (CDA-raadslid )
Volgens GroenLinks, ChristenUnie, CDA en Lijst Sanders zijn de problemen met jeugdbescherming in Amersfoort groot. In de aanloop naar De Ronde schreven ze een notitie waarin een waslijst aan problemen werd opgesomd. Die lijst stelden ze samen nadat veel verontrustte inwoners van Amersfoort contact zochten met de gemeenteraad, onder andere na publicaties op RTV Utrecht. Commissielid Ina Vijzelman (Lijst Sanders): "De verhalen die wij horen van die ouders, staan haaks op de verhalen die instanties en overheden presenteren." En daarmee duidden ze ook op de verhalen die ze tijdens De Ronde hoorden.

Fouten door ouders

De Amersfoortse politieke partijen schrijven in hun notitie onder andere dat er veel fouten staan in de dossiers in de jeugdbescherming. Ook stellen ze vast dat ouders de kans niet krijgen om de fouten te herstellen. Daar is Paul Janssen, de bestuurder van Samen Veilig, het niet mee eens. Hij is van mening dat fouten in rapportages niet aan zijn medewerkers liggen. Als er al fouten in de rapporten staan, dan worden die veroorzaakt om dat ouders onderling het niet eens zijn. Volgens Janssen hebben ouders hun eigen perceptie van de waarheid, en zijn ze het vaak oneens met hun ex-partner. In 60% tot 70% van de gevallen is er sprake van een complexe scheiding, een zogenoemde vechtscheiding, zegt hij.
De vier kritische partijen uit de Amersfoortse raad stellen vast dat er twee verschillende instanties zijn samengebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland. Het gaat om Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en SAVE, die de jeugdbescherming uitvoert. "Een melding komt binnen bij Veilig Thuis, SAVE stelt een rapport op, legt dit voor aan de rechter en de rechter geeft SAVE opdracht tot uitvoering van de maatregelen." De partijen pleiten er daarom voor om te onderzoeken of er twee gecertificeerde instellingen zoals Samen Veilig moeten worden gecontracteerd om een monopolypositie te voorkomen.

Perverse prikkel

Wat blijft hangen na een avond vergaderen, is dat de jeugdbeschermers die zich wel durven uit te spreken het onderling eens zijn over het beleid. Zoals Jeannette Vader van BSA Jeugdhulp: "Ik ben positief over de samenwerking in de keten." Zij benadrukt dat haar organisatie onafhankelijk is. Volgens haar is er ook geen sprake van een "perverse prikkel", waarmee wordt bedoeld dat de keten erbij gebaat is om kinderen zo lang mogelijk in de hulpverlening te houden om er zo veel mogelijk aan te verdienen. CDA-raadslid Ben van Koningsveld meent dat De Ronde vooral een goed-nieuws-show was: "Ik ben er verbaasd over dat er niet wat meer zelfreflectie is bij de aanwezige jeugdzorg-instellingen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.