RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Omwonenden camping Leusden halen hard uit naar college en dreigen met Raad van State

LEUSDEN - Omwonenden van de Doornseweg 29b in Leusden vragen de gemeenteraad in een groot bezwaarschrift de campingplannen op dat perceel op te schorten. Doen ze dat niet, dan dreigt een gang naar de Raad van State.

Het college van Leusden stelde eerder aan de gemeenteraad voor om de mogelijkheid tot een nieuwe camping op het terrein volgens het bestemmingsplan te behouden. De gemeenteraad stemde daar in december mee in. Buurtbewoners verzetten zich sinds afgelopen zomer al tegen de eventuele komst van een kampeerterrein.

Raad van State
Hun bezwaarschrift onderstreept dat nu nog eens. "Mocht de gemeenteraad geen gevolg geven aan dit verzoek tot opschorting, dan overwegen wij een voorlopige voorziening bij de Raad van State aan te vragen", stellen de 31 indieners van het beklag vandaag.

De buurtbewoners halen in het bezwaarschrift hard uit naar het college. "Zij vertrouwen erop dat het bezwaarschrift ertoe zal leiden dat de gemeenteraad inziet dat een juridisch dwalend college hun een rad voor ogen heeft gedraaid met argumenten die vergezocht en onhoudbaar zijn, voortkomend uit een betreurenswaardige tunnelvisie."

Bestemmingsplan en beheersverordening
De omwonenden stoelen zich, net als in november, in het bezwaarschrift op de overtuiging dat een zin in het bestemmingsplan voor het gebied de gemeente dwingt de bestemming 'camping toegestaan' van het perceel te verwijderen wanneer de stichting Vakantiefaciliteiten Militairen (Vafamil) van het terrein zou vertrekken. "Gezien de landschaps- en natuurwaarden van het betreffende gebied en omgeving, wordt bij vertrek van deze camping voor een specifieke doelgroep via wijziging de aanduiding van de plankaart gehaald." De militairencamping is jaren geleden al vertrokken.

In een eerdere reactie van de gemeente op de brief uit november stelt het college dat zijn wijzigingsbevoegdheid in 2013 is te komen vervallen na de inwerkingtreding van een zogeheten 'beheersverordening'. Die zou het bestemmingsplan overrulen waardoor het college de aanduiding 'camping toegestaan' simpelweg niet meer van de plankaart zou kunnen halen. Daar zijn de omwonenden het niet mee eens. Ze stellen dat het beeld nu ontstaat dat " lokale bestuurders zich niet aan de zelf vastgestelde wettelijke plannen houden".

Omgevingsvisie
Ook vinden de schrijvers van de brief de argumenten van het college dat de camping in de Omgevingsvisie past niet kloppen. De gemeente zou volgens hen niet beschrijven hoe een camping de recreatieve kracht van Leusden verder kan brengen. De woorden 'kamperen' of 'camping' zouden ook nergens in de Omgevingsvisie voorkomen. In de Omgevingsvisie wordt overigens wel de vraag gesteld hoe er meer "verblijfsrecreatie (zoals campings)" mogelijk gemaakt kan worden. Een direct antwoord blijft echter uit.

Hetzelfde geldt volgens omwonenden voor de visie Recreatie en Toerisme, waar de camping niet in zou passen. In het inmiddels aangenomen raadsbesluit valt het volgende te lezen: "In de recreatievisie streven we naar meer ruimte voor logiesaccommodatie. Een kleinschalige camping met goede en een toekomstbestendige diversiteit aan accommodaties, sluit hier goed op aan."

'Tunnelvisie'
Volgens de buurtbewoners valt nergens in dat document te lezen dat een kleinschalige camping in de recreatievisie past. Maar wie de recreatievisie erop naslaat, leest er wel degelijk het volgende: "In deze visie zetten wij vooral in op toeristen die hier minimaal 1 nacht doorbrengen, (langweekend en midweek). We zullen dus over voldoende aantrekkelijke en gevarieerde logiesaccommodaties moeten beschikken en ruimte geven aan uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe B&B accommodatie, kleinschalige (natuur)campings of kamperen bij de boer en groepsaccommodaties."

Al deze argumenten die het college in het raadsbesluit heeft gebruikt om een camping mogelijk te houden in het bestemmingsplan, zouden volgens de bewoners getuigen van een 'tunnelvisie'. "In de geest hiervan hopen en vertrouwen wij erop dat het college en de gemeenteraad het eigen handelen kritisch wil onderzoeken."

De gemeente moet zich nog buigen over het bezwaarschrift en was zelf nog niet bereikbaar voor commentaar.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -