Politiek debat over boorlocatie Nieuwegein: 'We weten niet waar we ja op zeggen'

NIEUWEGEIN - Wanneer is een plek veilig om te gaan boren naar aardwarmte? Wanneer moet het schadeprotocol klaar zijn? Over dit soort vragen debatteerden lokale politici donderdagavond in Nieuwegein. Ze kwamen er alleen niet uit en gaan buiten de raadszaal verder praten over de zogenoemde 'afwegingscriteria', ofwel: wanneer zeggen we 'ja' tegen een mogelijke boorlocatie in de stad?
Warmtebron wil mogelijk boren naar aardwarmte bij de Hoek Zuidstede.
Warmtebron wil mogelijk boren naar aardwarmte bij de Hoek Zuidstede. © RTV Utrecht / Annemarie de Wit
We moeten kijken hoe we duurzame energie in Nieuwegein handen en voeten gaan geven, want we praten er al jaren over.
Mart Hack, raadslid CDA
Onlangs werd bekend dat energiemaatschappij Warmtebron Utrecht op de hoek van de Zuidstedeweg en de 's-Gravenhoutseweg wil gaan boren naar aardwarmte. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er ook echt geboord kan worden naar warm grondwater om op een duurzame manier duizenden huizen te verwarmen. Maar voordat het zover is, moet de Nieuwegeinse politiek officieel nog op papier zetten waar een boorlocatie wat haar betreft aan moet voldoen.
En dat was nog niet zo makkelijk. In een voorstel over de criteria had het college onder het kopje 'veiligheid' bijvoorbeeld geschreven dat het project de veiligheid 'overtuigend' moet aantonen. "Wanneer vinden we het overtuigend?", vraagt Anita van Schaik van D66 zich daarop tijdens de commissievergadering af. Ook staat er in het voorstel dat de gemeente 'maximaal' moet worden geïnformeerd over veiligheidsmaatregelen. "Maar wat is maximaal?", aldus opnieuw Van Schaik. "We zijn op zoek naar concretisering."

'Schadeprotocol moet af'

Daar sluit de meerderheid van de partijen zich bij aan. Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie vindt de criteria die het college nu voorstelt zelfs 'veel te vaag om er een goed besluit over te kunnen nemen'. "Als we ja zeggen, dan weten we niet waarop." CDA-raadslid Mart Hack benadrukt wel dat het tijd wordt om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. "We moeten kijken hoe we duurzame energie in Nieuwegein handen en voeten gaan geven, want we praten er al jaren over."
Ze zijn gratis aan het prijsschieten op Nieuwegein.
Frank van den Heuvel, raadslid SP
Toch willen de partijen niet over één nacht ijs gaan. Zo willen meerdere commissieleden een schadeprotocol, vóórdat ze in april al dan niet goedkeuring geven aan het vervolgonderzoek bij de Zuidstedeweg. Alma Feenstra, GroenLinks: "Ik vind het belangrijk dat het op tijd helder is wat erin staat om te voorkomen dat we straks in een fuik zitten." Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) beaamt dat dit een logische volgorde is en belooft dat het schadeprotocol af is vóór de besluitvorming in april.
SP-raadslid Frank van den Heuvel vraagt zich echter hardop af of het wel zin heeft om op te schrijven dat Warmtebron eventuele schade betaalt. "Ze hebben weinig geld", zegt hij. "Het is straks een kale kip als het misgaat. Ze zijn gratis aan het prijsschieten op Nieuwegein." Van den Heuvel is bang dat inwoners bij schade 'de hoofdprijs' betalen.

Zorgen inwoners

Inwoners uitten al langer hun zorgen over de plannen van Warmtebron Utrecht om te gaan boren in Nieuwegein. "Dit is pal naast de huizen, middenin de stad", zei bewoner Martin van Nieuwenhoven over de beoogde boorlocatie. Samen met andere leden van het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein riep hij de gemeenteraad via een brief op om nog eens na te denken over gasboringen in de gemeente. "Bezint eer ge begint."
Het collectief verzamelde inmiddels meer dan 1250 handtekeningen tegen aardwarmteboringen in bebouwd gebied. Ze laten weten bang te zijn voor mogelijke schade aan hun woningen als gevolg van eventuele aardbevingen. Ook pleiten ze in de petitie voor een goede schaderegeling. De bewonersgroep zoekt nog naar een gelegenheid om deze handtekeningen aan te bieden aan de wethouder.

Vergaderen buiten de raadszaal

"Het is nog een behoorlijke klus", besluit ChristenUnie-raadslid Schiltkamp in de loop van de vergadering. Partijen gaan nu buiten de raadszaal proberen de criteria te herschrijven om ze voor henzelf én voor inwoners 'concreet en meetbaar' te maken. In de raadsvergadering van 28 januari moet blijken of ze daaruit zijn gekomen. Pas in april gaat de gemeente kijken of de Zuidstedeweg aan de opgestelde criteria voldoet.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.