Grote steden willen meer maatregelen tegen opkopers huizen

© Pixabay
UTRECHT - Het wetsvoorstel om opkopers van huizen te weren gaat de grote steden niet ver genoeg. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven willen daarom meer mogelijkheden om op te kunnen treden tegen beleggers die huizen opkopen. Zij pleiten voor een algemene verhuurvergunning en meer juridische mogelijkheden om malafide verhuurders aan te kunnen pakken.
Het wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren voor betaalbare koopwoningen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze woningen in handen komen van beleggers, met als doel de woningen te verhuren. Het wetsvoorstel betekent een verbetering van de positie van starters en doorstromers. Zij hoeven namelijk niet meer te concurreren met beleggers.

Geen tijdslimiet aan maatregel

Hoewel de steden blij zijn dat er aandacht is voor de problematiek, gaat het wetsvoorstel volgens hen dus nog niet ver genoeg. De termijn van drie jaar vinden ze te kort, omdat de schaarste op de woningmarkt over drie jaar zeker nog niet voorbij is, zo klinkt het. Daarom zou er geen tijdslimiet aan de maatregel moeten zitten. Ook niet omdat het risico bestaat dat een woning na drie jaar alsnog aan een belegger wordt verkocht.
Daarnaast pleiten de grote steden ervoor de verhuurvergunning in alle verhuursituaties in te kunnen zetten en niet alleen in uitzonderingssituaties en bij nieuwe verhuringen. Met het huidige voorstel wordt volgens de steden het probleem van malafide verhuurders niet opgelost. Met een vergunning die overal in de stad toegepast kan worden en waarmee de hoogte van de huur ook aangepakt kan worden, kunnen gemeenten grotere stappen zetten.

'Langere tijdelijke huurcontracten'

Als het wetsvoorstel doorgaat, kunnen tijdelijke huurovereenkomsten verlengd worden met een extra periode. Dat vinden Utrecht en de andere steden geen goed idee. Tijdelijke huurcontracten hebben juist een prijsopdrijvend effect en een negatieve impact op de leefbaarheid in een buurt. Daarnaast heeft een huurder dan voor een langere periode onzekerheid over zijn woonsituatie.
Ook hebben de steden een aantal voorstellen gedaan om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorstel te verbeteren en de uitvoering minder fraudegevoelig en kostbaar te maken.
De Woonbond spreekt van een 'duidelijk signaal' vanuit de grote steden. De huurdersorganisatie pleit ook al langer voor een landelijke verhuurvergunning om huisjesmelkers te weren, ook om te voorkomen dat die in een andere gemeente gewoon op de oude voet doorgaan. De bond pleit ook voor het aan banden leggen van de enorme prijzen in de vrije sector, en het stoppen met de tijdelijke huurcontracten die in de commerciële sector "klakkeloos" kunnen worden ingezet.