Wel of geen avondklok? Utrechtse burgemeesters twijfelen over deze 'ingrijpende maatregel'

PROVINCIE UTRECHT - De veelbesproken avondklok wordt steeds meer een onderwerp van discussie, nadat de Amersfoortse burgemeester Bolsius zich gisteravond in Nieuwsuur scherp tegen de maatregel uitsprak. Volgens hem zijn er "heel wat collega's die hun vraagtekens zetten" bij de maatregel. Toch willen veel Utrechtse burgemeesters zich liever niet als voor- of tegenstander uitspreken, blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht. "Ik wil niet voor mijn beurt praten en volg de beslissing van het Rijk."
De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vanavond niet bijeen. Zij zouden vanavond een overleg hebben met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een eventuele avondklok, maar volgens het Veiligheidsberaad zijn niet alle benodigde stukken beschikbaar. Het overleg vindt morgenavond plaats in Utrecht.
Natuurlijk, als het (inmiddels demissionaire) kabinet besluit dat er een avondklok komt, dan voeren de burgemeesters dit uit, zei een besliste burgemeester Lucas Bolsius gisteren in Nieuwsuur. "Maar ik weet dat er heel wat collega's zijn die vraagtekens zetten bij het effect van de maatregelen op dit moment. Als je draagvlak wil hebben voor de maatregelen, moet je het ook kunnen uitleggen. We hebben in de eerste maar ook in de tweede golf een aantal maatregelen gehad die bijna niet meer uit te leggen zijn."
Burgemeester Lucas Bolsius: 'Er zijn maatregelen die bijna niet meer uit te leggen zijn.'
Burgemeester Lucas Bolsius: 'Er zijn maatregelen die bijna niet meer uit te leggen zijn.' © RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

Mokerslag

Vorige week uitte de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma zich bij Radio M Utrecht al kritisch over een avondklok. Ze ziet het als het állerlaatste middel om het virus te bestrijden. De handhaving is erg moeilijk, denkt Dijksma. "Ik snap natuurlijk dat het kabinet zich grote zorgen maakt en alles op alles zet om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Maar het heeft veel gevolgen voor de samenleving."

'Nog niet overtuigd'

Ook burgemeester Gilbert Isabella van Houten heeft zo zijn twijfels. "Ik ben nog niet overtuigd van het nut van de avondklok, maar hoor graag wat het kabinet er over te zeggen heeft. Wellicht kan het kabinet het Veiligheidsberaad met een advies van het OMT ervan overtuigen dat invoering een positief effect kan hebben in de strijd tegen het coronavirus."
Hij merkt dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van de maatregel. "Dat sluit aan bij de resultaten van peilingen door landelijke media, die het beeld laten zien dat de verhouding tussen voorstanders en tegenstanders fifty-fifty is."
Toch willen veel burgemeesters zich niet zo stellig uitlaten. Zo geeft burgemeester Frans Backhuijs (Nieuwegein) aan eerst meer informatie te willen hebben voordat hij tot een standpunt komt. "Er zijn veel zaken die je moet kunnen afwegen." Wel merkt hij dat het onderwerp in de gemeente speelt. "Veel mensen spreken over de eventuele avondklok en ze hebben er ook uiteenlopende meningen over."

'Negatieve herinneringen bij oudere inwoners'

Burgemeester Sjoerd Potters (De Bilt) heeft niet het idee dat de discussie over een avondklok in zijn gemeente sterk leeft. Toch denkt hij dat een avondklok "negatieve herinneringen kan oproepen onder oudere inwoners". Hij is niet voor of tegen, stelt Potters. "Belangrijk is of een avondklok aantoonbaar, substantieel bijdraagt aan het terugdringen van de besmettingen en dat we daarmee een derde golf kunnen voorkomen. Als dat zo is, moeten we dat doen."
Voor onze inwoners betekent het opnieuw een vergaande beperking in hun vrijheid
Sjoerd Potters, burgemeester De Bilt
Wel is het een ingrijpende maatregel, vindt hij. "Voor onze inwoners betekent het opnieuw een vergaande beperking in vrijheid. Het is voor de gezondheid juist belangrijk dat mensen af en toe een frisse neus kunnen halen en bewegen, vooral als men daar door bijvoorbeeld werk en thuisonderwijs overdag niet toe komt. En voor de gemeente betekent het weer een nieuwe situatie om op te handhaven met beperkte capaciteit."
Burgemeester Sjoerd Potters (links): 'Een avondklok kan negatieve herinneringen oproepen onder onze oudere inwoners.'
Burgemeester Sjoerd Potters (links): 'Een avondklok kan negatieve herinneringen oproepen onder onze oudere inwoners.' © RTV Utrecht / Peter Huting

Logisch

Burgemeester Titia Cnossen (Woudenberg) vindt het "logisch" dat het kabinet verzwarende maatrelen onderzoekt. "Het aantal besmettingen blijft hoog en het effect van de lockdown is slechts beperkt. Ik wil als burgemeester niet voor mijn beurt spreken en vertrouw op de deskundigheid van de experts. Mocht het zover komen, zullen we op dat moment bekijken op welke manier het handhaven van deze maatregel moet plaatsvinden."
Ook burgemeester Rob Metz (Soest) heeft er juist begrip voor dat de mogelijkheid van een avondklok wordt onderzocht. "We zien dat nog veel mensen de avonden gebruiken om sociale contacten aan te gaan. Het is begrijpelijk, maar in onze pogingen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, ongewenst. Minder contacten blijkt voor velen een groot offer, toch zijn we, als we het niet doen, langer beperkt in onze bewegingen en contacten."
Burgemeester Petra van Hartskamp (Montfoort) is ook voor de maatregel "als blijkt dat daardoor te verwachten is dat wij het aantal besmettingen substantieel kunnen terugdringen en daarmee een zogenaamde derde of verlengde golf met alle gevolgen van dien voor de zorg kunnen voorkomen". Wel denkt zij dat de maatregel een erg grote impact heeft en dat het een van de laatste maatregelen is die het kabinet kan nemen.

Handhaving

Burgemeester Koos Janssen (Zeist) laat weten dat een mogelijke avondklok moet bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de contacten en de besluitvorming daarover af te wachten. "Bij alle maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen rekenen we op de medewerking en inzet van de inwoners en ondernemers." Hij lijkt de handhaving niet als een probleem te zien. "Waar nodig zal de naleving ook in onze gemeente worden gehandhaafd."
Burgemeester Bolsius heeft juist zijn twijfels bij het handhaven. "Het is onmogelijk dat de burgemeester van Amersfoort 160.000 inwoners in de gaten kan houden", zei hij in Nieuwsuur. "Heel veel mensen willen zich aan de maatregelen houden, maar er zijn ook altijd mensen die geholpen moeten worden om zich aan de maatregelen te houden. Dan moet je gaan handhaven en we weten hoeveel menskracht we op straat hebben om dat te doen. Het is onmogelijk om op iedere hoek iemand te hebben staan."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.