Niet genoeg geld voor aanpak Kop van Lombok

© RTV Utrecht / ingezonden foto
UTRECHT - Het project om de Kop van Lombok in Utrecht aan te pakken kent een financieel gat. Eerder al werd het aantal wensen voor het project aanzienlijk naar beneden bijgesteld, om op het project te besparen. Het college moet bij het opstellen van de financiële plannen in de Voorjaarsnota nog vele miljoenen vinden. Dat bleek gisteravond tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst.
De digitale informatiebijeenkomst kende een breed scala aan insprekers. De meesten daarvan zijn enthousiast over de aanpak van dit deel van de stad. Het is nu vooral een woeste bende, bekend als het Westplein. Dat wás een belangrijke verkeersader, maar de functie van het plein is de afgelopen decennia veranderd. De tram verdween en de rol van de auto werd minder groot. Een deel van het Westplein was lange tijd een fietsenstalling.

Onvoldoende dekking

In de nieuwe plannen wordt de rol van het autoverkeer nog verder teruggedrongen. Er komt meer groen, in de vorm van kleine parkjes en stroken met bomen. Ook komt er een groot woonblok, vooral voor sociale woningbouw. Maar het geheel kent een aanzienlijk financieel gat. Projectleider van de gemeente Carla Mesman: "De financiële dekking is nog niet rond en loopt nog niet in de pas met de fasering van het project."
Het plan is in de loop der jaren al behoorlijk versoberd. Zo blijft het NH Hotel staan. Slopen zou te duur zijn. En ook een autotunnel van de Graadt van Roggenweg richting de Daalsetunnel verdween uit de plannen.
Toch kiest de gemeente nog steeds voor kostbare oplossingen in het project. Zo moet er voor het fietsverkeer een ongelijkvloerse kruising aangelegd worden onder de doorgaande autoroute heen. Dat kost 2,5 miljoen euro extra. Volgens Mesman is de fietstunnel noodzakelijk. Als het fietsverkeer met 35 procent toeneemt zou er een gigantische fietsfile ontstaan bij de kruising, als die gelijkvloers wordt uitgevoerd.

Te veel auto's

Ook het water in de Sijpesteijntunnel moet breder worden. Het liefst zou de gemeente de hele tunnel verbreden, maar dat is onmogelijk. De wanden van de tunnel dragen de brug voor de treinen er boven. Ook is de wand van tunnel onderdeel van de waterkering. Nu wordt de ruimte tussen vaarweg, fietsers en voetgangers opnieuw verdeeld.
Kritiek was er vooral van Guus Haest, namens de Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Haest: "Er zouden zes- tot achtduizend auto's per dag door deze nieuwe wijk moeten gaan rijden. De gemeente gaat uit van vijftienduizend. Maar als ik naar de cijfers kijk, dan worden het er eerder zeventienduizend auto's per dag. Die auto's moeten veel meer buitenom." Maar niet alleen staan er te veel auto's in de plannen, ook het aantal fietsers baart de groep zorgen. "Het nieuwe fietspad wordt een fiets-A2." De ontwikkelgroep pleit er voor om fietsers veel meer te spreiden. De club krijgt bijval van de Fietsersbond, die er voor pleit om een aantrekkelijke fietsroute aan te leggen, voor fietsers van Leidse Rijn naar Universiteitswijk De Uithof, om het centrum heen.

Onbereikbaar

Tot slot sprak ook Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne de raadsleden toe. Een woordvoerder maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van het winkelcentrum. De gemeente is van plan om autoverkeer via het Ledig Erf onmogelijk te maken. Bezoekers uit het zuiden zouden dan ook door de kop van Lombok richting het centrum moeten. Klépierre houdt zijn hart vast als er op die route door Lombok verkeershinder ontstaat.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.