Kromme Rijnstreek moet ook energie opwekken, maar hoe?

© RTV Utrecht
WIJK BIJ DUURSTEDE - En vooral waar? De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug vragen hun inwoners om weer mee te denken.
Net als in december. In een enquête hebben inwoners, ondernemers en belangengroepen destijds aangegeven aan welke voorwaarden zonnevelden en windmolens in de streek moeten voldoen. Nu wordt opnieuw om hulp gevraagd, deze keer bij de zoektocht naar plekken.
Wat inwoners belangrijk vinden:

Bewoners van de Kromme Rijnstreek willen geen zonneparken in natuurgebieden en weidevogelgebieden.

Steun is er wel voor panelen langs wegen, kanalen en spoorlijnen.

Windmolens moeten minstens op 400meter afstand staan van woningen.

Plaatsing van windmolens het liefst langs wegen en spoorlijnen.

Regionale energie strategie

Die zoekgebieden komen in het RES-bod van de U16 te staan. In de RES (regionale energie strategie) werken meerdere regio's samen om de opwek van duurzame energie mogelijk te maken. Dat is nodig om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. In de provincie moeten daarom tientallen nieuwe windmolens en zonnevelden komen om elektriciteit op te wekken. Ook liggen op economisch vlak kansen. Van lokale energieproductie kan de omgeving meeprofiteren.

Windmolens en zonnevelden

Het realiseren van groenere opweklocaties gaat niet zonder slag of stoot. In de regio is weerstand tegen de energieplannen. Zo beheert oud wethouder van Wijk bij Duurstede Willem Joustra (voorheen VVD nu Duurstede voor Democratie) een website waarin windmolens in het landschap worden gephotoshopt, tot grote frustratie van bijvoorbeeld wethouder Hans Marchal (PCG) in Wijk bij Duurstede.
Marchal zei eerder geen goed woord over te hebben voor de webpagina: "Als je op de site kijkt is het allemaal heel stellig", aldus Marchal. "Als ik dan ook nog weet dat onze oud-wethouder Willem Joustra erachter zit. Hij heeft zelfs nog twee kamers naast mij gezeten en hij weet zelf drommels goed hoe de energieplannen werken. Dat is zó laag bij de grond."

Stand van zaken

Want volgens alle betrokken bestuurders zijn de locaties van zonnevelden en windmolens nog helemaal niet bekend. In februari komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een analyse van de plannen die afgelopen zomer zijn ingediend en ook wordt de betrokkenheid van inwoners geëvalueerd.
De gemeenten in de Kromme Rijnstreek hebben 160 uitnodigingen gestuurd naar onder andere dorpsraden, energiecoörporaties en natuur-en milieuorganisaties. Zij buigen zich eerst over een kaart van het gebied. De uitkomsten daarvan leggen de gemeenten in februari voor aan de inwoners.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.