Verbazing en verontwaardiging: D66 is tegen folders, maar verspreidt ze zelf huis-aan-huis

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - In Utrecht mogen folders niet huis aan huis verspreid worden, reclamedrukwerk mag alleen in brievenbussen met een Ja-Ja-sticker. D66 trekt zich daar niets van aan, de partij flyert in de stad. En dat is merkwaardig, want het is juist D66 die voor het verbod gezorgd heeft. Die verbazing komt van onder andere de journalistenvakbond NVJ en de uitgevers van Huis-aan-huisbladen. Die laatste noemt de actie van D66 'schandalig'.
De partij doet niets wat tegen de gemeentelijke regels in is, want voor het verbod op ongeadresseerd reclamedrukwerk zijn er uitzonderingen. Uitingen van politieke partij vallen daar onder. Maar dan blijft het gek, D66 verbiedt het verspreiden van folders maar doet het zelf wel. Jony Ferket is de fractievoorzitter in de raad voor D66. "Zeker nu met corona is flyeren deur aan deur het enige wat we kunnen qua fysiek campagne voeren", zegt Ferket. "Wij doen dit spaarzaam dus nu voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben ons in de raad ook ingezet voor verkiezingsborden en meer vrije plakplaatsen."
D66 heeft principes tot aan de voordeur. Als het de partij uitkomt dan mogen dingen wel, en anders worden ze verboden.
Roy Keller (NNP)
Milieu Centraal vraagt zich af hoe deze twee dingen zich tot elkaar verhouden, aan de ene kant het willen tegengaan van de verspreiding van huis-aan-huis-folders en het dan zelf wel doen. Mariska Joustra: "Ook flyeren heeft een extra milieu-impact. Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik." Volgens de organisatie heeft de Reclame Code Commissie eerder bepaald dat folders van politieke partijen wel degelijk een vorm van reclame zijn. (Uitspraken hier en hier.)

'Schandalig'

De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) gaat een stap verder, zij veroordelen de actie van D66. De NNP komt op voor de belangen van de huis-aan-huisbladen. Roy Keller: "Huis-aan-huisbladen zijn heel belangrijk voor de lokale gemeenschap, een verbod op het verspreiden ervan brengt de lokale democratie in gevaar." Keller geeft het voorbeeld van gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen, daarvoor hebben landelijke media geen aandacht. Een huis-aan-huisblad kan daar wel aandacht aan besteden. Voor de folder van D66 heeft de NNP geen goed woord over: "Schandalig. D66 heeft principes tot aan de voordeur. Als het de partij uitkomt dan mogen dingen wel, en anders worden ze verboden. Het is belachelijk."
Ook journalistenvakbond NVJ reageert verbaasd op de actie van D66. Thomas Bruning: "Het is pijnlijk om te zien dat D66 nu zelf inziet hoe belangrijk het is om alle doelgroepen te bereiken via gedrukte media. De mogelijkheid om gedrukte boodschappen te verspreiden moet er voor iedereen zijn, voor politieke partijen maar ook voor anderen." Bruning hoopt dat D66 in het vervolg hun handtekening niet meer zet onder dergelijke voorstellen.

Ja-Ja of Nee-Nee

De folder geeft aan dat er juist nu in corona-tijd keuzes gemaakt moeten worden, onder andere in verband met klimaatverandering. Het verbod op reclamefolders in de stad is ingegeven vanwege het milieu, het moet papierverspilling tegengaan. Volgens Milieu Centraal gooit een gemiddeld Nederlands gezin jaarlijks 30 kilo aan reclamefolders bij het oud papier. De organisatie is daarom blij met het Utrechtse beleid. "Een Ja-Ja-sticker is effectiever dan een Nee-Nee-sticker," zegt Joustra.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.