Naam- en adreschaos bij brieven aan Utrechtse snorfietsers

UTRECHT - De gemeente Utrecht maakt excuses aan snorfietseigenaren na een fout met vorige week verstuurde brieven. Hierin zijn namen en adressen door elkaar gehaald. Omdat er persoonsgegevens openbaar zijn geworden zonder dat dit de bedoeling was, is sprake van een datalek.
De brief werd verstuurd om snorfietseigenaren te informeren dat ze op een aantal plekken op de rijbaan moeten gaan rijden en dat ze kunnen reageren op dit plan. Voor de verzending maakte de gemeente gebruik van de naam- en adresgegevens van snorfietseigenaren die geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
RDW heeft de naam- en adresgegevens van snorfietseigenaren in de stad Utrecht geselecteerd uit hun bestand. "Daarbij is helaas iets misgegaan", stelt de gemeente. "Namen en adressen zijn niet goed aan elkaar gekoppeld. Deze selectie uit het adressenbestand van RDW heeft de gemeente één op één gebruikt bij het verzenden van de brieven aan snorfietseigenaren in Utrecht." Hoe de fout precies heeft kunnen gebeuren, wordt door RDW nog verder onderzocht.

'Impact laag'

Na het versturen van de brieven kwamen meteen meldingen van snorfietseigenaren binnen waaruit bleek dat namen en adressen niet op elkaar aansloten. "Er is direct contact gezocht met de Functionaris Gegevensbescherming binnen de gemeente. Zijn inschatting was dat de impact van de situatie voor betrokkenen laag is, omdat er geen gevoelige informatie in de brief staat en het voor zover nu bekend alleen om namen van snorfietsers gaat", aldus de gemeente.
Aan snorfietseigenaren is via het Klantcontactcentrum of de mail uitgelegd dat er iets is misgegaan en dat de brief opnieuw zal worden verstuurd. De snorfietseigenaren in Utrecht ontvangen begin volgende week een nieuwe brief op de juiste naam gesteld, met daarin een korte uitleg en excuses voor de ontstane verwarring.
RDW heeft toegezegd het adressenbestand zorgvuldig te controleren op juistheid. Ook heeft de dienst melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er sprake is van een datalek.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.