Utrecht blijft bij oorspronkelijk plan: 10.000 woningen in Merwedekanaalzone en extra bruggen

UTRECHT - Er komen definitief 10.000 woningen in de nieuwe wijk Merwedekanaalzone in Utrecht, ondanks de bezwaren van omwonenden. De gemeente Utrecht hoopt over twee jaar te beginnen met de bouw.
De gemeente heeft vandaag de definitieve plannen bekendgemaakt, waaruit blijkt dat het aantal woningen hetzelfde blijft en dat er dus zo'n 20.000 mensen komen wonen. In het deelgebied tussen de Europalaan en het Merwedekanaal worden nog steeds 6000 woningen gepland. Wat nu wel gebeurt, is dat de bouw daar in fases gaat. Eerst 4000 woningen en als dat allemaal goed gaat volgen er nog eens 2000.
Wethouder Kees Diepeveen: "We willen met die monitoring laat zien of het werkt en ook hoe het werkt en dan kunnen we daarna door naar fase 2. We monitoren ook de leefbaarheid, dus met wijkbewoners kijken we de komende jaren wat is de invloed van deze wijk op hun buurt waar ze nu wonen. We gaan ervan uit dat 6000 woningen echt gaat lukken."
De resterende 4000 woningen in de Merwedekanaalzone komen in andere delen van het gebied, zoals bijvoorbeeld in De Nieuwe Defensie.
We willen juist een wijk maken waar student tot oudere, van studentenkamer tot zorgappartement, van starter tot gezin een mooie plek kan vinden om te wonen
Henri van Dam, woordvoerder projectontwikkelaars
Ook de projectontwikkelaars hebben er alle vertrouwen in. Henri van Dam, namens de projectontwikkelaars van de Merwedekanaalzone: "Als ontwikkelaar gaat ons hart sneller kloppen van dit soort gebiedsontwikkelingen. Dit is voor ons zeg maar even Champions League spelen. Dit is uniek in Nederland dat je een plan op deze schaal met deze ambities en deze kwaliteit gaat maken. Daarin loopt Utrecht voorop."

Bezwaren bewoners

Met deze plannen lijkt er weinig tegemoet gekomen te zijn aan de bezwaren van de omwonenden, zoals van de groep Houd Rivierenwijk Leefbaar. Zij vrezen voor grote overlast in de wijk door de komst van fiets- en wandelbruggen. Zo'n 14.000 fietsers per dag zullen van de twee bruggen gebruik maken ter hoogte van Rivierenwijk. Het enige verschil is dat de brug ter hoogte van de wijk Hoograven korter wordt en een stuk verlegd wordt, zodat er een betere verbinding ontstaat met het Jutfasepunt.
Volgens de wethouder zijn die bruggen echt hard nodig om de oost-westverbinding in de stad te verbeteren en de druk op de bestaande bruggen weg te halen. Daarom blijft het aantal bruggen zoals het oorspronkelijk is bedacht, vijf in totaal. "We gaan die bruggen en fietsroutes supergoed inpassen in goed overleg met de bewoners. We gaan ook kijken welk voordeel kan er voor hen in kan zitten, door de wijk wat minder stenig en groener te maken."
Juist omdat het een ingewikkeld plan is waar de samenhang van de dingen heel groot is hebben we de dingen ook heel gedetailleerd afgesproken
Kees Diepeveen, wethouder
Volgens Van Dam van de projectontwikkelaars kun je een wijk als dit niet bouwen zonder zoveel extra bruggen over het kanaal. "Zoals we dat nu maken met de ambities van 2021 op het gebied van mobiliteit, van groen en van routes, kunnen we dat niet maken zonder verbinding. Dan krijg je echt weer een old-school wijk die niet, wat ons betreft, het toekomstperspectief biedt wat we met elkaar zoeken in de stad."

Bouwhoogte

Het hoogste gebouw in de wijk wordt zo'n 100 meter en komt aan de noordkant van het gebied te staan. Als je zoveel woningen in het gebied bouwt moet je volgens de gemeente ook de hoogte in. Woonbootbewoners in het Merwedekanaal maakten zich zorgen om de hoogbouw in de wijk. Het uitzicht zou behoorlijk beperkt worden en er zou veel licht weggenomen worden. Daar is de gemeente wel aan tegemoet gekomen. De hoogbouw zal vooral aan de kant van de Europalaan zijn en niet aan de kant van het kanaal. Daar komt een park.
Voorzieningen in de nieuwe wijk Merwede
Voorzieningen in de nieuwe wijk Merwede © Marco Broekman en BURA urbanism
Ondanks de dichtheid van woningen, wil de gemeente er een groene wijk van maken. Zo worden alle autoparkeerplaatsen, transformatorhuisjes, de meeste fietsparkeerplekken en alle afvalinzamelinsbakken zoveel mogelijk weggewerkt in de gebouwen en onder de grond. Aan voorzieningen geen gebrek. Zo komt er horeca, een sportschool, een basisschool en een middelbare school en het huidige fietsdepot aan de kop van de wijk wordt een markthal met creatieve bedrijvigheid en voedselteelt.

Betaalbaar

Het doel van de gemeente in samenspraak met de private partijen is om betaalbare woningen te bouwen. Zo wordt 30 procent van de wijk sociale woningbouw en 25 procent woningen in het middensegment. Dat komt neer op 3.300 woningen, net iets meer dan de helft. Dat is een afspraak die is vastgelegd tussen alle partijen. Diepeveen: "We hebben een behoorlijk setje afspraken, daar zit een heel boekwerk bij en daar zitten allemaal bijlages bij. Juist omdat het een ingewikkeld plan is waar de samenhang van de dingen heel groot is, hebben we de dingen ook heel gedetailleerd afgesproken."
Bij het eerste deel van de Merwedekanaalzone bij het Nieuwe Defensieterrein zijn de prijzen van de woningen veel duurder uitgevallen dan oorspronkelijk was afgesproken, tot grote frustratie van veel politieke partijen. Dat zal nu niet weer gebeuren zegt de projectontwikkelaar. "6000 woningen kun je niet voor een selecte groep maken, dat willen we ook niet. We willen juist een wijk maken waar student tot oudere, van studentenkamer tot zorgappartement, van starter tot gezin een mooie plek kan vinden om te wonen."
Wandelroute langs de nieuw te bouwen wijk Merwede

Merwede Lab

De gemeente en de projectontwikkelaars zijn van plan om de wijk continu te monitoren. Niet alleen om te kijken hoe mensen de wijk ervaren en wat de impact is op de omliggende wijken en de verkeerssituatie, maar ook om steeds weer te innoveren. Daarom is het Merwede Lab bedacht. Het is de wens om de wijk zo veel mogelijk energieneutraal te maken en zo circulair mogelijk te bouwen.

Gemeenteraad

Een aantal raadsleden deelden de zorg van de bewoners in de omliggende wijk dat het in hun wijk veel te druk gaat worden door de komst van de fiets- en wandelbruggen. Ze gaven onlangs, tijdens een bijeenkomst met bewoners en de wethouder, aan dat ze mogelijk een onafhankelijk onderzoek willen naar de noodzaak van de bruggen. Binnenkort worden de definitieve plannen in de raad besproken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.