Verzet tegen Ronald McDonaldhuis in Utrechts weiland zwelt aan

© Ronald McDonald Kinderfonds
UTRECHT - De roep om geen nieuw Ronald McDonaldhuis te bouwen in een weiland naast De Uithof wordt steeds luider. Gemeenteambtenaren, natuurbeschermers, cultuurhistorici en omwonenden deden gisteravond een dringend beroep op de Utrechtse politiek om de expansiedrift van de USP-partners een halt toe te roepen. Dat weiland maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en die is cultuurhistorisch van grote waarde. Bovendien is het weiland onderdeel van een kwetsbaar natuurgebied.
Het Ronald McDonaldhuis is een logeerplek voor ouders van ernstig zieke kinderen. Het Utrechtse huis staat vlak naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis, en iets verder van het Prinses Maxima Centrum (PMC), voor kinderen met kanker. Op De Uithof werken een aantal instellingen samen onder de noemer USP, Utrecht Science Park. Dat zijn onder andere het UMCU, de Universiteit Utrecht en het PMC. Deze USP-partners hebben grootste plannen met De Uithof, het moet duurzamer worden, veilig en vooral ook autoluw. Om dat laatste te realiseren willen ze een grote parkeergarage bouwen, precies op de plek van het Ronald McDonaldhuis. En die zou dus moeten verkassen.

Onderzoek naar locaties

Voor die nieuwe plek hebben de USP-partners een vijftiental locaties op het oog. Maar dertien daarvan zijn ongeschikt. Dat bleek uit een studie van adviesbureau Sweco, die in opdracht en voor rekening van de USP-partners een onderzoek deed. Er zijn slechts twee locaties wel geschikt, zo stellen de partners. En die liggen alle twee ten westen van de bebouwing van De Uithof in een weiland. In vaktermen ligt dat weiland 'buiten de rode contour', buiten het gebied dat bebouwd mag worden.
Maar dat is niet zomaar een weiland, dit weiland is onderdeel van een veel groter geheel: De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat is een uniek verdedigingswerk, met forten, vaarten, sluizen en andere kunstwerken. Het werd aangelegd om ons land en de stad te verdedigen tegen buitenlandse agressie. Die waterlinie deed dienst tot aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de Duitsers toonden met hun invasie aan, dat de linie gedateerd was.

Werelderfgoedlijst

De linie is zo belangrijk dat hij deze zomer hoogstwaarschijnlijk opgenomen zal worden in de Werelderfgoedlijst van de Unesco, net als de Stelling van Amsterdam. Zowel ambtenaren van de gemeente, als een aantal cultuurhistorici benadrukten de waarde van dit gebied. Dat deden ze in een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) waarbij raadsleden worden geïnformeerd over actuele onderwerpen waar ze binnenkort een beslissing over moeten nemen. De ambtenaren en cultuurhistorici pleitte voor inbreiding, dat wil zeggen bouwen binnen het gebied zelf, oftewel binnen de rode contour.
Het blijft niet bij een eenmalige aanval op het groen.
Hadewych Kuiper (insprekend bewoonster)
Eerder hadden de USP-partners een omvangrijk onderzoek laten uitvoeren om de noodzaak van het nieuwe huis in het weiland te rechtvaardigen. Tijdens de RIB presenteerden ze een gelikt promofilmpje dat speciaal voor deze avond gemaakt leek. En dat leidde zichtbaar tot ergernis van de tegenstanders van de plannen.

Nooit weer

Hadewych Kuiper woont in het gebied. Zij ging het verst in haar kritiek. Zij zei geschrokken te zijn van de krachtige lobby, om te bouwen buiten de rode contour. "Afspraken worden door het UMC met voeten getreden," meldde de bewoonster. "Het Ronald McDonaldhuis wordt gebruikt om uit te breiden in het groen." Daarmee doelde ze op het feit dat het PMC ook al buiten de rode contour was gebouwd, en dat de USP-partners destijds beloofden dat dit eens en nooit weer was. Volgens Kuiper heeft USP veel meer ambities om te gaan bouwen in het groen, en wordt het Ronald McDonaldhuis nu met valse emoties gebruikt om het gebied open te breken.
Kuiper kreeg steun van Saskia van Dokkum, die namens het Utrechts Landschap en nog twee andere organisaties sprak. Ook bij Van Dokkum droop de ergernis over de arrogante opstelling van de USP-partners ervan af. "Utrecht heeft goud in de handen aan de oostkant van de stad." Volgens haar zijn er binnen De Uithof meer dan voldoende alternatieve locaties te vinden, maar hebben de USP-partners die onvoldoende onderzocht. Volgens haar had de 'rode contour' aan de basis van het onderzoek moeten staan, en moest bij voorbaat elke locatie die die rode contour aantast, afvallen.

Emotionele oproep

Zowel het UCMU als het Ronald McDonaldhuis speelden in op de emoties van de raadsleden, door steeds maar weer te herhalen dat elke seconde telt als een ouder van het logeeradres naar zijn doodzieke kind wil. Daarbij gingen ze voorbij aan het feit dat een deel van de vijftien locaties dichterbij ligt dan de voorkeurs locaties in het weiland, en een deel op gelijke afstand.
De RIB is niet bedoeld voor een politiek debat, maar de mening van de diverse partijen werd door hun vraagstelling al wel duidelijk. Zo reflecteerde Jan Wijmenga (ChristenUnie) hardop, dat het jammer is dat andere locaties niet beter onderzocht zijn. GroenLinks is ook duidelijk tegen het bouwen in het groen. VVD en D66 lijken de plannen voor het uitbreiden van De Uithof in het groen te ondersteunen. Bewoonster Kuiper waarschuwde hen nog: "Het blijft niet bij een eenmalige aanval op het groen," zo stelde zij. De raad gaat volgende week donderdag het politieke debat aan over de plannen van de USP-partners met het Ronald McDonaldhuis op De Uithof.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.