RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Kwetsbare natuur blijft nodig voor nieuwe windmolens en zonneweides in regio Amersfoort

1/2
AMERSFOORT/PROVINCIE UTRECHT - De energieregio Amersfoort blijft de ruimte van kwetsbare natuurgebieden nodig hebben om haar klimaatdoelen te kunnen halen. Dat staat in een update van de Regionale Energiestrategie (RES), waarin gemeenten steeds duidelijker maken waar nieuwe windmolens en zonnevelden kunnen komen.

Bij de laatste (concept)versie van de RES was er veel te doen om mogelijke plaatsing van windmolens in de Leusderheide. Die optie is nu van tafel, maar sommige nieuwe locaties die worden genoemd zijn ook in natuurgebieden. Een aantal plekken die nu worden aangewezen zijn mede ontstaan door inspraak van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Geen van deze locaties liggen nog vast tot de gemeenteraad er mee akkoord is gegaan. De stemmingen daarover zijn de komende maanden.
In de energieregio Amersfoort werken de gemeenten Baarn, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en Amersfoort samen om de doelen uit het klimaatakkoord te halen in de Regionale Energiestrategie. Andere energieregio's in onze provincie zijn de U16 en de regio Foodvalley.
Verder wordt in het document benadrukt dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op zon op dak, panelen langs de snelweg en windmolens langs grootschalige infrastructuur en industriegebieden. Dat blijken vanwege lokaal draagvlak en technische mogelijkheden ook de meest kansrijke opties. Deze locaties zijn vaak al bekend en soms al in een ver stadium van ontwikkeling.

Natuurgebieden
Maar tegelijkertijd valt ook op dat controversiŰle natuur nodig blijft om het vastgestelde doel van 0,5 terrawattuur aan duurzame energie te kunnen halen. Waar de Leusderheide nu gespaard blijft, liggen opties voor zon en wind in de Gelderse Vallei en langs de randen van de Eempolder op tafel.

De gemeenten van de RES regio Amersfoort hebben besloten om geen enkele kansrijke zone op voorhand volledig af te wijzen."
Energieregio Amersfoort

Heel concreet zijn de samenwerkende gemeenten nog niet. Dat komt omdat de projecten die worden genoemd zijn ingedeeld in 'trede 4' en daar is de RES 'in deze fase nog het meest onzeker' over. Bijvoorbeeld omdat op die locaties te weinig kabels in de grond liggen of omdat gemeenten al weten dat er amper draagvlak vanuit de lokale inwoners te vinden is.

Eemmeer
Des te opvallender is de vermelding van het Eemmeer, dat ondanks fel protest van natuurorganisaties (waaronder de NMU), in zicht blijft. In het stuk wordt gesproken over windmolens en drijvende zonnepanelen. Wel blijft deze mogelijkheid door provinciale wetten en beschermd N2000-gebied heel erg onwaarschijnlijk.

In de update van de RES wordt de vermelding van de kwetsbare natuur toegelicht. "Door de urgentie van de opgave, hebben de gemeenten van de RES regio Amersfoort besloten om geen enkele kansrijke zone op voorhand volledig af te wijzen. In plaats daarvan zullen de kansrijke zones verder verkend worden."

 De rode, oranje en gele vlakken zijn (mogelijk nieuwe) zonneweides, de blauwe vlakken zijn mogelijke windmolenlocaties. De rode, oranje en gele vlakken zijn (mogelijk nieuwe) zonneweides, de blauwe vlakken zijn mogelijke windmolenlocaties. | Foto: RES Regio Amersfoort


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -