Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk

PROVINCIE UTRECHT - Utrecht slaagt er op dit moment niet in om groot deel van Overvecht-Noord voor 2024 van het kookgas af te krijgen. De gemeente doet een dringend beroep op het Rijk om te helpen. Wetgeving moet worden aangepast om de overstap naar elektrisch koken te kunnen financieren.
Wethouder Lot van Hooijdonk: 'Het moet haalbaar en betaalbaar zijn'
Overvecht-Noord moet uiterlijk in 2030 de eerste Utrechtse wijk worden die volledig aardgasvrij is. Deze ambitie is vier jaar geleden uitgesproken en is onderdeel van het landelijke klimaatakkoord, waarvan het doel is om in 2050 alle huizen in Nederland aardgasvrij te hebben.
Omdat netbeheerder Stedin voor 2024 gasleidingen moet vervangen in een deel van Overvecht-Noord, wil de gemeente bewoners van 4100 huurwoningen van Mitros en zo'n 300 koopwoningen vervroegd laten overstappen op elektrisch koken. Volledig aardgasvrij zijn ze dan nog niet omdat voor de stadsverwarming nog wel gas wordt gebruikt.

Beperkende wet- en regelgeving

Utrecht wil met de vervroegde overstap voorkomen dat Stedin gasleidingen aanlegt die een paar jaar later niet meer gebruikt worden. Het bespaarde geld zou de netbeheerder moeten kunnen inzetten voor het aardgasvrij maken van de woningen en om bewoners tegemoet te komen in de kosten. Volgens het stadsbestuur is dit alleen binnen de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk.
Mitros-directeur Henk Peter Kip: "Het blijkt erg duur om woningen van het kookgas af te krijgen. Een paar praktische zaken staan nu in de weg. Vandaar dat we het niet gaan halen. Huurders betalen bijvoorbeeld vastrecht voor hun gas, maar dat gaat vervallen. We zouden die 100 euro per jaar waar het om gaat heel graag willen gebruiken om de kosten van het elektrisch koken te dekken, maar vanwege wetgeving mag dat niet."
Mitros-directeur Henk Peter Kip: 'Praktische dingen staan ons in de weg'
Het is volgens wethouder Lot van Hooijdonk belangrijk dat de overstap naar elektrisch koken financieel neutraal verloopt voor de bewoners, die zich in veel gevallen zorgen maken over de kosten. "Het is een harde belofte geweest dat mensen er niet op achteruit zouden gaan en als we ons daar niet aan kunnen houden, moet Stedin toch die leidingen kunnen vervangen. Er staan nu een paar wetten in de weg om makkelijk de kosten te kunnen financieren. We vragen niet eens zozeer om nog meer subsidie, maar om besparingen in te kunnen zetten voor de investeringen."
Het moet volgens Utrecht ook snel mogelijk worden om de Crisis- en herstelwet in te kunnen zetten of duidelijkheid te hebben over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Want er is nog een punt: er zijn bewoners die niet van het gas af willen. En als een paar bewoners 'nee' zeggen, moet alsnog het gasnetwerk alleen voor deze kleine groep vervangen worden. In dit geval wil de gemeente met een speciale wet en bij wijze van proef kunnen zeggen: we hebben alles voor jullie geregeld, maar als je 'nee' blijft zeggen wordt de gaskraan dichtgedraaid.