Rekenkamer houdt opnieuw trambeleid van provincie tegen het licht na vergunningsblunder

© Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Heeft de vergunningsblunder van de provincie bij de renovatie van de tram naar Nieuwegein en IJsselstein raakvlakken met de eerdere problemen bij de Uithoflijn? Dat is de vraag waar de Randstedelijke Rekenkamer zich over gaat buigen. Provinciale Staten had amper aanvullingen op de onderzoeksopzet en dus kan de analyse, met opnieuw een tram in de hoofdrol, zoals gepland doorgaan.
Het onderzoek van de Rekenkamer komt op verzoek van de PVV nadat de opknapbeurt van de zogeheten SUNIJ-lijn ernstige vertraging opliep. De provincie beschikte niet over de juiste papieren waardoor de werkzaamheden meer dan een half jaar uitliepen en reizigers tot die tijd met bussen moesten worden vervoerd.

Cruciale informatie

De vergelijking met de Uithoflijn wordt in dit onderzoek gemaakt omdat ambtenaren cruciale informatie weghielden bij verantwoordelijk gedeputeerde Arne Schaddelee.
De provinciepolitiek ziet daarin een patroon en wil weten of de lessen van de Uithoflijn, waar de Rekenkamer óók al onderzoek naar deed, zijn toegepast bij de vergunningsblunder met de tram van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Als dat verband niet gelegd kan worden dan focust het onderzoek zich op de daadwerkelijke oorzaak, zo lichtte één van de onderzoekers vandaag toe. Om tot het antwoord te komen zullen documenten worden doorgespit en betrokken ambtenaren worden geïnterviewd. Eind dit jaar worden de resultaten verwacht.