Zorgen over voorkeursbehandeling OV en fiets van provincie: 'Het gaat niet alleen om de stad'

PROVINCIE UTRECHT - Wethouders van gemeenten in het buitengebied maken zich ernstig zorgen over investeringen in provinciale wegen. Sinds een nieuw college van Gedeputeerde Staten de rode loper uitlegt voor zowel het openbaar vervoer en vooral de fiets lijkt de auto het nakijken te krijgen. "Het is zaak dat we de fiets als vervoerswijze nu écht serieus nemen", zegt gedeputeerde Huib van Essen.
Alberta Schuurs, wethouder in De Ronde Venen, zegt dat in verkeersoverleggen met buurgemeenten deze voorkeursbehandeling van de provincie regelmatig negatief ter tafel komt. Voor hen is de auto in een plattelandsomgeving onmisbaar. "Ze moeten zich echt rekenschap geven dat het niet alleen om de stad gaat, maar ook om de gemeenten die een andere vraagstelling hebben."
Twee jaar geleden trad er een nieuw provinciebestuur aan met GroenLinks als winnaar van de verkiezingen. De VVD stond voor het eerst na 49 jaar buiten spel, en het nieuwe college zwiepte naar links met de belofte: het zou helemaal anders gaan in het provinciehuis. Maar is dat ook gelukt?

RTV Utrecht maakt aan de hand van het coalitieakkoord een tussenbalans op met verkiezingswinnaar Huib van Essen, die nu als gedeputeerde aan de knoppen draait. Vandaag: mobiliteit.

Waar is de auto?

Ondanks de terughoudendheid met investeringen in de auto liggen er wel veel plannen voor N-wegen op het provinciehuis, die vooral door het voorgaande college zijn achtergelaten. De belofte is dat die plannen ondanks de politieke kleur gewoon worden uitgevoerd, maar opvallend genoeg liggen veel van deze projecten toch om diverse redenen tijdens deze termijn op z'n gat.
Straks blijft er niks van het plan voor de N201 over.
Alberta Schuurs, wethouder De Ronde Venen
De verbreding van de oostelijke randweg in Veenendaal (N233) en het aanpakken van de Rijnbrug in Rhenen worden geplaagd door stikstof. De provincie pompte ook geld in ondertunnelingen van de noordelijke randweg Utrecht (NRU) en het aanpakken van de westelijke rondweg in Amersfoort. Maar door geldtekort van gemeenten komt er nog niets van terecht en dit provinciebestuur vult die tekorten niet aan.
De provincie beloofde oude verkeersbesluiten voor de auto gewoon uit te voeren, maar in de praktijk ligt bijna alles om diverse redenen stil.
De provincie beloofde oude verkeersbesluiten voor de auto gewoon uit te voeren, maar in de praktijk ligt bijna alles om diverse redenen stil. © Coalitieakkoord Nieuwe Energie Voor Utrecht
Bij de N201 in De Ronde Venen en Stichtse Vecht wil de provincie een jaar onderzoeken of het aanpakken van knelpunten goedkoper kan. En ook in Bunschoten belandde onlangs een verzoek van wethouder Rick Beukers om eens naar de provinciale weg te kijken onderin een la.
Van Essen zegt dat, waar het college de keuze heeft, een andere keuze wordt gemaakt dan voorheen. "We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame mobiliteit, dus dat betekent zoveel mogelijk openbaar vervoer en fiets. Maar we hebben óók oog voor de auto."
De provincie geeft groen licht voor de fiets, de auto lijkt het nakijken te hebben.
De provincie geeft groen licht voor de fiets, de auto lijkt het nakijken te hebben. © RTV Utrecht
Tot nu toe is dat alleen zichtbaar in Maarsbergen. Daar is deze termijn na jarenlang gesteggel alle besluiten genomen voor een ondertunneling bij het spoor om files tegen te gaan. Daar is Van Essen trots op. "Dat is een project dat heel lang heeft gesleept."

Teleurstelling

Hoewel overmacht dus deels een rol speelt, zijn er ook zorgen dat de provincie te veel de hand op de knip houdt voor de auto. In Mijdrecht ligt er al enkele jaren een plan op de plank om 'de beruchte bocht' van de N201 in het dorp aan te pakken. Die is onveilig en in de spits staat het er vast. Het prijskaartje om de bocht om te leggen, voor meer doorstroming en verkeersveiligheid, is 31,2 miljoen euro.
Wat doet de provincie op het gebied van verkeer?
De provincie wilde vorige collegeperiode met een eigen plan de portemonnee trekken, maar een tijdje terug werd ineens op een pauzeknop gedrukt. Een jaar extra onderzoek is nodig om te kijken of de gehele aanpak van de N201 goedkoper kan. De bocht in Mijdrecht moet dus even wachten.
Het is zaak dat we de fiets als vervoerswijze nu écht serieus nemen.
Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht
"Een jaar uitstel, tot wat leidt dat dan?", zegt wethouder Alberta Schuurs die bang is dat van uitstel uiteindelijk afstel gaat komen. "Wat gaan ze dan doen, want ze willen ook bezuinigen. Straks blijft er niks van dat plan over. Natuurlijk is de fiets en het OV ook belangrijk, maar dat is echt aanvullend. En zonder een auto kunnen we hier niets."
Daarnaast merkt ze van de prioritering voor fiets en OV nog weinig. "Soms wordt er iets in wat projecten ondersteund, maar niet meer dan anders. In dit plan van de N201 zit nog wel een fietstunnel, maar zolang die niet doorgaat is de fietstunnel er ook niet."
De provincie investeert 90 miljoen euro in de fiets, waaronder deze nieuwe snelfietsroutes. Vooralsnog zijn er geen plannen voor De Ronde Venen.
De provincie investeert 90 miljoen euro in de fiets, waaronder deze nieuwe snelfietsroutes. Vooralsnog zijn er geen plannen voor De Ronde Venen. © Provincie Utrecht
Van Essen bestrijdt dat er geen aandacht is voor verkeer in de plattelandsgemeentes. "We investeren 90 miljoen in fietsinfrastructuur", zegt gedeputeerde Huib van Essen. "Dat is uiteindelijk ook de meest duurzame en de meest gezonde manier om mobiliteit in onze provincie draaiende te houden. We hebben gekozen voor acht nieuwe snelfietsroutes en die komen ten goede van de héle provincie."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.