"Ingrijpen in waterpeil Kromme Rijn nodig"

UTRECHT - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen omdat er een tekort aan water dreigt in de Kromme Rijn.
Met een noodpomp wordt daarom water uit de Lek overgepompt naar het Kromme Rijngebied. Er is een tekort aan water omdat het al langere tijd weinig heeft geregend. Het hoogheemraadschap inspecteert ook vervroegd alle dijken in het gebied. Als een dijk verdroogd kan de waterkering scheuren, zoals dat eerder al eens gebeurde bij Wilnis.
RTV Utrecht vroeg woordvoerder Wegerif van het hoogheemraadschap de plannen uit te leggen.

"Ingrijpen in waterpeil Kromme Rijn nodig"