Aansluiting Houten op A12 definitief

Foto-impressie: Provincie Utrecht
Foto-impressie: Provincie Utrecht
HOUTEN - De nieuwe weg sluit straks aan op de noord-oostzijde van de Rondweg van Houten, gaat over de Achterdijk en loopt langs de Rietsloot naar de A12. Over de A12 komt een viaduct. Het Rijsbruggerwegtracé zorgt voor een ontsluiting van Houten naar het westen en noorden. Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg en begin 2015 zal de nieuwe weg af zijn.
Een stichting, enkele bedrijven en omwonenden van de nieuw aan te leggen weg hadden beroep aangetekend. Zij vinden onder meer dat Provinciale Staten niet bevoegd zijn om het inpassingsplan vast te stellen, omdat het gaat om een gemeentelijk belang en niet om een provinciaal belang. Ook zijn zij van mening dat het inpassingsplan in strijd is met provinciaal beleid.
Verder zijn ze het niet eens met het gekozen tracé. Volgens hen maakt dit tracé te veel inbreuk op het open landschap en had de provincie voor een ander tracé moeten kiezen.
Enkele bedrijfseigenaren hadden bezwaren geuit dat hun bedrijf door de aanleg van de verbindingsweg tijdelijk minder bereikbaar is. De Raad van State heeft deze bezwaren ongegrond verklaard en het inpassingsplan bekrachtigd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.