Busje Utrechts zorgcentrum gestolen

PROVINCIE UTRECHT - Bewoners van het Utrechtse zorgcentrum Zuylenstede zijn voorlopig aan huis gekluisterd: de buurtbus van de activiteitenbegeleider is gestolen.
Veel plezier hebben de bewoners er niet van gehad, want het tweedehands busje werd pas deze zomer gekocht met geld van het zorgcentrum.
Er is aangifte gedaan bij de politie. Het gaat om een witte Mercedesbus uit 1983.