Massaal klokgelui voor klimaat

UTRECHT - In Nederland hebben zondagmiddag om drie uur ruim negenhonderd kerken de klok geluid. Zij deden dit op het moment dat bisschop Desmond Tutu op de klimaattop in Kopenhagen zo'n 300.000 klimaatbeloften aanbood aan Yvo de Boer, hoofd van het VN-Klimaatbureau.
Ook liep op dat tijdstip een massale oecumenische kerkdienst in Kopenhagen af, waarin aandacht werd besteed aan het klimaat.
In Nederland hebben de hulporganisaties ICCO & Kerk in Actie in totaal 30.000 Nederlandse klimaatbeloften ingezameld, ondertekend door tientallen lokale kerkenraden. Ook elders in de wereld luidden de kerkklokken om drie uur. Op Fiji was het klokgelui het eerste te horen en in Kopenhagen het laatst.
Wereldburgers die hebben getekend voor de actie, beloven meer oog te hebben voor de gevolgen die hun dagelijkse routine heeft voor het milieu. Bovendien moeten de wereldleiders in Kopenhagen opkomen voor een eerlijk en effectief akkoord.
Rijke landen moeten minder broeikasgassen gaan uitstoten en ontwikkelingslanden financieel helpen in te spelen op het veranderende klimaat, vinden ze.