Bebouwde kom Veenendaal groter

VEENENDAAL - De bebouwde komgrens bij Veenendaal komt meer richting Rhenen te liggen.
De gemeente wil de grens aan de Rondweg-west dichter naar de Kerkewijk verplaatsen. Nu ligt de grens nog vlakbij de Bergweg, maar door de woningbouw bij de voormalige voetbalvelden De Panters en Veenendaal komt er een nieuwe aansluiting.
De bewoners van de Bergweg en de Salamanderbuurt vreesden enorme verkeersdrukte in hun straten.
Hoewel de gemeente de verkeersstroom niet te druk vindt, wil zij toch tegemoet komen aan de wens van de bewoners het verkeer anders af te wikkelen.
De provincie moet nog wel akkoord gaan.