Epidemie Mexicaanse griep lijkt voorbij

UTRECHT - De epidemie van de Mexicaanse griep lijkt voorbij. Dat zegt onderzoeksinstituut Nivel in Utrecht. De laatste weken nam het aantal mensen met griep al af.
Afgelopen week kwam dit aantal onder de grens te liggen waarbij er nog sprake kan zijn van een epidemie. Als huisartsen gedurende twee weken bij meer dan 51 op de 100.000 inwoners griepachtige verschijnselen vaststellen, is een griepuitbraak een epidemie te noemen.
Afgelopen week lag het aantal op 44. Als dit cijfer ook deze week zo laag blijft, dan kan er met meer zekerheid gesteld worden dat de epidemie voorbij is.
De griepepidemie heerste sinds 23 oktober. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven heeft altijd gesproken van een 'lichte epidemie'.
"De Mexicaanse griep is gelukkig een milde epidemie gebleven, zei onderzoekster en arts Gé Donkers van het Nivel. "De epidemie duurde tien weken, wat ook gebruikelijk is voor de wintergriep. Opvallend blijft dat
vooral minder ouderen ziek geworden zijn van de griep. Wel hadden zij relatief wat meer risico op complicaties."
Dat de epidemie voorbij lijkt, betekent overigens niet dat het virus H1N1 helemaal het land uit is. Nog altijd raken mensen besmet met het virus. "Je vraagt je altijd af of het aantal besmettingen met het virus terug blijft lopen. We hebben geen indicatie dat dit niet zo zou zijn, maar we zijn voorzichtig met zeggen dat de epidemie echt helemaal voorbij is," aldus Donkers.