Aartsbisschop Eijk ontslaat vrijwilligster

UTRECHT - Een vrijwilligster van de kathedrale kerk van Sint-Catharina in Utrecht moet haar werk per direct neerleggen omdat ze afbreuk zou hebben gedaan aan de integriteit van aartsbisschop Wim Eijk.
Ook zou vrijwilligster Nelly Stienstra de eredienst hebben verstoord. Dat heeft de aartsbisschop haar per brief laten weten.
Stienstra zegt echter geen flauw idee te hebben waarom ze haar werk in de St. Catharina niet meer mag doen. Naar eigen zeggen is ze sinds 1988 vrijwilliger en parochiaan. Ook is ze actief als lector en coördinator van de Willibrordprocessie. Daarnaast is zij voorzitter van de behoudende organisatie Contact Rooms Katholieken.
Het aartsbisdom was niet voor commentaar bereikbaar.