Veertien Utrechtse wethouders voortijdig weg

UTRECHT - In de provincie Utrecht zijn afgelopen jaar veertien wethouders voortijdig vertrokken. In elf gevallen had dit een politieke oorzaak.
OVERZICHT:
Amersfoort – andere zakelijke werkkring
Gerda Eerdmans (GroenLinks) wordt voorzitter van de groepsdirectie van ROC ASA, Amarantis Onderwijsgroep. Opvolger: Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks).
Breukelen – politiek – vertrouwensbreuk raad
Gerjet Wisse (PvdA) dient zijn ontslag in nadat de raad het vertrouwen in de wethouder heeft opgezegd. De raad verwijt de wethouder een gebrek aan communicatie over kunstgrasvelden in Kockengen en de fusie van een welzijnsorganisatie. Opvolger: de eerder in Utrecht opgestapte wethouder-van-buiten Tymon de Weger (Christenunie).
Bunschoten – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie/partij
Peter Korlaar (Betaalbaar Bunschoten) stapt op vanwege interne partijpolitieke strubbelingen waardoor hij niet meer kan functioneren. Als gevolg daarvan komt het college ten val want ook de andere wethouder, Willem Heinen (Christenunie) dient zijn ontslag in. Voormalig gedeputeerde Piet Smink moet als informateur een oplossing vinden voor de ontstane bestuurscrisis. Hij komt uit op een college van Christenunie en Christelijke Arbeiderspartij (CAP). Heinen volgt zichzelf op als wethouder terwijl Rita van de Groep-Koelewijn de nieuwe CAP-wethouder wordt.
Eemnes – politiek – vertrouwensbreuk coalitie
Een motie van wantrouwen van collegepartij PvdA luidt de val van het college in. Aanleiding is de aankoop van grond voor woningbouw voor een bedrag van 7,2 miljoen euro in de toekomstige uitbreidingslocatie Zuidpolder. Volgens de PvdA is het budgetrecht van de raad met voeten getreden. Drie wethouders moeten opstappen: Nico Seure (CDA), Bram Wondergem (PvdA), Herman Zoetman (VVD). Het vertrouwen in burgemeester Roland van Benthem die het koopcontract tekende, wordt niet opgezegd. Bram Wondergem mag terugkeren in de nieuwe coalitie van de PvdA met Hartgroen en Dorpsbelang. De beide lokale partijen leveren één wethouder: Eddy van IJken.
Nieuwegein – burgemeestersbenoeming
Carla Breuer (CDA) wordt benoemd tot burgemeester in Werkendam.
Nieuwegein – politiek – vertrouwensbreuk eigen fractie
Johan van Everdingen (VVD) biedt zijn ontslag aan nadat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem heeft opgezegd vanwege flinke budgetoverschrijdingen bij het project Nieuwegein Groen. Opvolger: Herman Idema (VVD).
Rhenen – persoonlijk
Anne van Miltenburg (VVD) gaat met zwangerschapsverlof.
Soest – overlijden
Paul Lemmen (PvdA) komt eind december onverwacht te overlijden na een hartstilstand (De heer Lemmen is niet meegeteld in deze lijst.)
Utrecht – politiek
GroenLinks-wethouders Robert Giesberts en Cees van Eijk kunnen zich niet vinden in het actieplan luchtkwaliteit van het college. Zij stappen op. Een meerderheid van het college denkt dat een nieuwe spoorlijn, een tunnel en extra wegen nodig zijn om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Door deze ingrepen zouden er sociale huurwoningen moeten worden gesloopt en GroenLinks is hier pertinent tegen en trekt beide wethouders terug. Na een motie van wantrouwen in de gemeenteraad over hetzelfde plan wordt Tymon de Weger (Christenunie) de laan uitgestuurd. De zittende partijen PvdA, CDA en ChristenUnie sluiten een nieuw coalitieakkoord met oppositiepartij VVD. De drie nieuwe wethouders zijn Ingrid de Bondt (VVD), Floris de Gelder (VVD) en Piet van der Sluijs (ChristenUnie).
Utrechtse Heuvelrug – politiek
Wim van Wikselaar (SGP) treedt af naar aanleiding van het rapport over de gang van zaken rond de aanleg van een cultuurhuisplein. Dat plein in Doorn kost bijna twee keer zoveel (ruim een miljoen) als begroot (zeshonderdduizend euro). In het nadeel van de wethouder was dat er al eerder sprake was van budgetoverschrijdingen bij de aula in Doorn en de verbouwing van de ambtswoning.
Ook landelijk was het een slecht wethoudersjaar, meldt het blad Binnenlands Bestuur: 179 wethouders vertrokken voortijdig.