Kerkvrijwilligster in aanval tegen aartsbisschop

UTRECHT - Vrijwilligster Nelly Stienstra van de Utrechtse kathedrale kerk Sint-Catharina heeft een advocaat in de arm genomen om haar functie binnen de kerk weer terug te krijgen. Dat heeft ze in een brief aan de media laten weten.
De Utrechtse werd door aartsbisschop Wim Eijk onlangs ontslagen nadat ze felle kritiek gaf op de sluiting van het Ariënskonvikt. Eijk besloot tot sluiting van het opleidingscentrum om kosten te besparen.

BEZWAARSCHRIFT

Vrijwilligster Stienstra heeft zondag een bezwaarschrift ingediend tegen de aartsbisschop. Volgens Stienstra is ze er door de aartsbisschop ten onrechte "van de ene dag op de andere dag uitgegooid". Stienstra kan zich niet verenigen met Eijks beslissing dat zij haar werk in de kathedrale Salvatorparochie in Utrecht per direct moet stoppen.
Stienstra zou afbreuk hebben gedaan aan de integriteit van de aartsbisschop nadat ze in dagblad Trouw kritiek had geuit over de sluiting van het Ariënskonvikt in Utrecht. Het aartsbisdom sluit de priesteropleiding in Utrecht onder meer uit geldtekort. Maar volgens Stienstra mist die sluiting "elke feitelijke grondslag". Stienstra woont en werkt sinds 1988 in de parochie.

COLLEGIALITEIT GESCHONDEN

Stienstra schrijft onder meer in haar brief dat Eijk de collegialiteit onder de bisschoppen heeft geschonden door kardinaal Ad Simonis "zo ongeveer op straat te zetten terwijl hij nog revaliderende was van zijn heupoperatie." Stienstra zegt dat gelovigen zich van de kerk afkeren door het beleid van Eijk en dat zij dagelijkse reacties ontvangt van aartsdiocesane gelovigen die zeggen diep te zijn gekwetst door het optreden van de aartsbisschop.
"Gelovigen mogen van een bisschop verwachten dat hij bestuurder, herder en leraar is. Zeer velen binnen en buiten het bisdom zijn met mij tot de slotsom gekomen dat u in ieder van de drie genoemde opzichten tekortschiet," schrijft Stienstra aan de bisschop.

BEMIDDELING

Verder noemt ze de aartsbisschop onzorgvuldig en haar ontslag als vrijwilligster buitenproportioneel. Dat ze een eredienst zou hebben verstoord, is haar een volslagen raadsel. Stienstra pleit in haar brief voor bemiddeling in het geschil door bisschop en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie Ad Van Luyn en bisschop Gerard de Korte om zo een gang naar de rechter te voorkomen.
De perschef van het aartsbisdom Utrecht laat weten "op z'n zachtst gezegd verbaasd" te zijn dat Stienstra opnieuw naar de pers is gestapt en de brief niet eerst " netjes aan de bisschop heeft gegeven." De perschef liet verder weten dat het aartsbisdom het bezwaarschrift in behandeling zal nemen. Hij wenste geen inhoudelijk commentaar te geven.

Kerkvrijwilligster in aanval tegen aartsbisschop