Randstadprovincies werken te weinig samen

UTRECHT - Utrecht en de drie andere Randstadprovincies werken te weinig samen. Dat concludeert de visitatiecommissie die, onder leiding van oud-minister Loek Hermans, onderzoek deed naar de bestuurskracht van de provincies Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.
Het rapport met de bevindingen werd woensdag aangeboden aan de betrokken partijen. "De commissie constateert dat de beoogde provinciale Randstadsamenwerking nauwelijks bestuurlijk leeft bij de provincies, met Zuid-Holland als enige uitzondering."
De gezamenlijk geformuleerde projecten die de Randstad moeten versterken, worden volgens de onderzoekers vooral opgepakt waar het gaat om eigen specifieke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en klimaatbestendige delta.
De commissie is van mening dat de provincies op deze terreinen meer gezamenlijk moeten optrekken, ook richting Den Haag en Brussel.
Verder stelt de commissie dat de provincies hun wettelijke taken over het algemeen efficiënt en effectief uitvoeren.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.