Geen cel meer voor vader die baby mishandelde

UTRECHT - De licht verstandelijk gehandicapte Veenendaler die in januari 200 zijn zoontje zwaar mishandelde, is dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk en tbs met voorwaarden. De man hoeft niet terug naar de gevangenis.
Hoofdje op bankleuning
De rechtbank achtte bewezen dat de man zijn één maand oude zoontje zwaar lichamelijk letsel had toegebracht door zijn hoofdje tegen de leuning van een zitbank te slaan, waardoor het hoofdje heen en weer is geschud. De verdachte deed dit uit onmacht en frustratie nadat zijn zoontje niet ophield met huilen. Bij het kind is het ‘Shaken Baby Syndrome’ vastgesteld. Het kind is ernstig meervoudig gehandicapt geraakt en heeft sindsdien geen geestelijke ontwikkeling doorgemaakt.
Geen poging tot doodlsag
De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot doodslag. Volgens de rechtbank was op het moment van handelen voor de verdachte niet voorzienbaar was dat zijn zoontje tengevolge hiervan zou komen te overlijden.
De rechtbank rekende het de man zeer zwaar aan dat hij zijn weerloze kind, dat op dat moment voor zijn welzijn en verzorging volledig van hem afhankelijk was, niet de geborgenheid en veiligheid heeft geboden die hij nodig had en waar hij recht op had.
De rechtbank was van oordeel dat de ernst en de verschrikkelijke gevolgen van de daad op zichzelf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die fors langer zou zijn dan de duur van het voorarrest rechtvaardigen. De verdachte is echter sinds december opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daarom achtte de rechtbank het niet wenselijk dat verdachte moet terugkeren naar de gevangenis.
Tbs met voorwaarden
De rechtbank legde wel tbs met voorwaarden op. Dit betekent dat verdachte zich moet houden aan een aantal voorwaarden die de rechtbank heeft opgelegd, maar niet in een gesloten kliniek hoeft te verblijven. Als de man zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de maatregel worden omgezet in tbs met dwangverpleging.
De rechtbank stelde onder meer als voorwaarde dat verdachte niet in herhaling mag vallen en zich zo lang als zijn behandelaars dat nodig achten moeten laten behandelen bij instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook mag hij geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor kinderen jonger dan twaalf jaar