Kapotte wegen door vorst

REGIO - In de avond en nacht van 20 op 21 januari en 21 op 22 januari vinden er op onderstaande trajecten reparatiewerkzaamheden plaats in verband met vorstschade.
De werkzaamheden worden tussen 20.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens uitgevoerd. Het verkeer kan gedurende de werkzaamheden gewoon doorgang vinden; de provincie zorgt er voor dat de weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het werk.
Trajecten
- N201/N402: kruispunt Provinciale weg en Rijksstraatweg tussen hectometerpalen 63,3 en 63,5
- N402: Rijksstraatweg ter hoogte van Driehovenlaan tussen hectometerpalen 9,6 en 9,8
- N402: Straatweg tussen Nyenrode en de Woerdenseweg ter hoogte van hectometerpaal 15,7
- N230: Zuilensering richting ter hoogte van hectometerpaal 2,98
- N210: Weg der Verenigde Naties tussen Nelson Mandelaplein en Hogebiezendijk ter hoogte van hectometerpaal 48,0
- Verder zullen op diverse locaties in district West kortstondige reparaties plaatsvinden.
Noodreparaties vanwege vorstschade
Vorstschade treedt vooral op waar asfalt ouder is en op kruispunten en bochten, omdat het asfalt daar meer te lijden heeft door optrekken en afremmen en 'wringend' verkeer uit verschillende richtingen. Bovenstaande reparaties betreffen noodreparaties; de scheuren of gaten in het wegdek zijn dermate ernstig dat deze omwille van de verkeersveiligheid direct gerepareerd dienen te worden. Overige, minder ernstige schades, repareert de provincie in één bestek in het voorjaar als de vorst uit de grond is.