Weekend cel ook in Breukelen, Maarssen

BREUKELEN/MAARSSEN - Het zogenaamde weekendarrangement van politie en justitie wordt verder uitgebreid. Per 1 februari gaan ook geweldplegers in Breukelen en Maarssen die op vrijdag of zaterdag worden opgepakt het hele weekend de cel in.
Op maandag mogen ze dan pas naar huis, al dan niet met een boete of taakstraf. Het weekendarrangement werd twee jaar geleden voor het eerst ingevoerd in Amersfoort en was al snel een groot succes.
Ook Utrecht, Amersfoort, De Ronde Venen en Veenendaal werken met dit lik-op-stuk beleid.