Vathorst-West op lange baan geschoven

PROVINCIE UTRECHT - Amersfoort zet voorlopig een streep door de nieuwe woonwijk Vathorst-West. Vrijwel alle politieke fracties vinden de risico's die de bouw met zich mee brengt nog te groot.
Vathorst-West zou het sluitstuk moeten worden van de grootschalige woningbouw in het noorden van de Keistad met ruim 2000 woningen.
Bovendien zou met de opbrengst van de woningbouw de schadeclaim die de stad aan afvalverwerkingsbedrijf Smink betaalde kunnen worden terugverdiend. Het gaat om een bedrag van 20 miljoen.