Staking AkzoNobel is voorbij

AMERSFOORT - Het CAO-conflict bij AkzoNobel is voorbij. De vakbonden en het chemieconcern hebben een principeakkoord gesloten.
De cao-lonen gaan iets omhoog, voor oudere werknemers zijn er speciale regelingen afgesproken en er komt begeleiding naar ander werk voor personeel dat ontslagen wordt.
Afgelopen dinsdag voerden werknemers van AkzoNobel nog actie, onder meer bij de vestiging in Amersfoort.