Meer gladheid in Nieuwegein door zouttekort

NIEUWEGEIN - Door een gebrek aan strooizout past Nieuwegein de komende weken de gladheidsbestrijding aan.
Naast het hoofdwegennet wordt nog alleen nog gestrooid op de belangrijkste fietspaden en op de bevoorradingswegen naar supermarkten.
Als het sneeuwt of ijzelt, dan wordt ook zout gestrooid op bruggen waar voetgangers lopen. Emmertjes zout halen bij de Werf voor de eigen stoep kan door het tekort niet meer.