Studenten staken bezetting universiteit

UTRECHT - De bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is na drie dagen gestaakt. De actievoerende studenten en de universiteit brachten woensdagavond een gezamenlijke verklaring uit.
Het einde van de protestactie is het resultaat van een gesprek dat de studenten en het bestuur van de onderwijsinstelling woensdag hadden. De studenten hielden het gebouw sinds maandag bezet.
Het Ublad en medezeggenschap waren lastige punten in de onderhandelingen. Over de zorgen om de bezuinigingen in het hoger onderwijs waren het bestuur en de studenten het afgelopen dagen al snel eens geworden.
De studentenbezetters hebben besloten het bestuursgebouw te verlaten. Het bestuur van de universiteit heeft beloofd ze niet te laten vervolgen. Volgens een universiteitswoordvoerder is er de afgelopen dagen niets in het gebouw beschadigd geraakt.
GEZAMENLIJKE VERKLARING:
De partijen gaven woensdagavond in een gezamenlijke verklaring aan dat ze overeenstemming hebben over de volgende punten:
- dat de onafhankelijkheid van de redactie van een universiteitsblad (al dan niet digitaal) gegarandeerd moet zijn;
- in Utrecht is gekozen voor een nieuwe formule van het Ublad. De invulling van deze nieuwe formule ligt in handen van redactie, hoofdredacteur en redactieraad. Consensus hierover tussen hen is noodzakelijk. De universiteitsraad toetst of consensus is bereikt, niet de invulling van de formule;
- het college van bestuur heeft toegezegd tweemaal een papieren uitgave te laten verzorgen door het Ublad. Het college van bestuur financiert de twee uitgaven (personeel, materieel).
De redactie wordt gevraagd:
* in de eerste uitgave (in februari) het belang van onafhankelijkheid in de universiteit en het belang van onafhankelijke journalistiek in de universiteit en ook de gemaakte keuze voor een nieuwe formule centraal te stellen;
* in de tweede uitgave de start van de nieuwe formule centraal te stellen. Deze uitgave krijgt een zo groot mogelijk verspreiding onder de Utrechtse studenten en medewerkers.
Verder:
- ongeacht de vorm van een publiek systeem van financiële steun voor studenten, acht het college van bestuur het een randvoorwaarde dat de toegankelijkheid voor het Hoger Onderwijs is gewaarborgd en dat deze toegankelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie van ouders of verzorgers;
- het college van bestuur spreekt uit dat het Hoger Onderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Het college vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en niet bezuinigd. Het college en de actievoerende studenten zijn het hierover eens. Het college zal dit standpunt blijven uitdragen;
- het college van bestuur vindt inhoudsvolle medezeggenschap essentieel voor het functioneren van het bestuur van de universiteit; dit draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur en de universiteitsraad zullen in maart in een speciale bijeenkomst aandacht besteden aan het borgen van inhoudsvolle medezeggenschap.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.