Akkoord over station Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN-ZEIST - Het nieuwe station Driebergen-Zeist wordt een compact knooppunt voor trein, bus, auto en fiets. Daar is de stuurgroep voor de vernieuwing van het stationsgebied het over eens geworden.
In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, het Bestuur Regio Utrecht en het Rijk.
Het stationsgebied moet toekomstbestendig en overzichtelijk voor reizigers worden. Het aantal sporen van het nieuwe station zal worden uitgebreid van twee naar vier. Aan de noordkant van het station wordt een waaiervormig busstation aangelegd op maaiveldniveau.

TUNNEL

De spoorwegovergang bij de N225 gaat verdwijnen. Er komt een tunnel onder het spoor voor het wegverkeer. Dit moet een einde maken aan de lange files die daar dagelijks ontstaan. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een extra tunnel aan te leggen op de kruising van het spoor met de Odijkerweg.
Het compromis van de stuurgroep wordt de komende weken voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. Het nieuwe station Driebergen-Zeist moet in 2019 klaar zijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.