Maarssen stuurt brief over Straatweg

MAARSSEN - Maarssen maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid op de Straatweg. In een brief vraagt de gemeente de provincie om met spoed de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur.
In de afgelopen periode hebben zich diverse verkeersongevallen voorgedaan met letsel. Met name tussen Maarssen en Breukelen is geconstateerd dat na de rotonde met de Bolensteinsestraat al binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid structureel wordt overschreden.
Eenmaal buiten de bebouwde kom blijven automobilisten en motorrijders hard rijden en dat leidt volgens de gemeente tot ongelukken.
De provincie Utrecht is van plan de snelheid op de Straatweg van 80 km/h naar 60 km/h te verlagen vanaf het moment dat de werkzaamheden op de A2 afgerond zijn. Zo zegt de gemeente Maarssen.
Maar vanwege de verkeersongevallen op de Straatweg verzoek de gemeente de provincie om de verlaging van de maximumsnelheid te bespoedigen en de relatie met de werkzaamheden op de A2 los te laten.