Hoge raad: rookverbod geldt voor alle horeca

DEN HAAG - De rechtszaken tegen de eenmanszaken De Kachel in Groningen en café Victoria in Breda moeten opnieuw worden bekeken. De Hoge Raad verwees de zaken daartoe dinsdag naar het gerechtshof in Arnhem.
De cafés De Kachel en Victoria werden eerder door gerechtshoven in respectievelijk Leeuwarden en Den Bosch vrijgesproken van het overtreden van het rookverbod. De tabakswet bood volgens de gerechtshoven onvoldoende ruimte voor een rookverbod voor cafés zonder personeel.
Het Openbaar Ministerie (OM) was het daar niet mee eens en stapte met een cassatieberoep naar de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege oordeelde nu dat de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch de wet niet goed hebben geïnterpreteerd en dat er wel degelijk ruimte is voor een rookverbod voor kleine cafés.
Ook in de provincie Utrecht is veel te doen geweest over het rookverbod. Veel kleine cafés negeerde het verbod
de afgelopen maanden.

Utrechts café schrikt niet van rookverbod
Utrechts café schrikt niet van rookverbod