Onderscheiding Henk Gieszen uit Rhenen

RHENEN - Henk Gieszen uit Rhenen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn activiteiten voor de samenleving op het terrein van cultuur en maatschappelijk leven.
Gieszen is sinds 1984 bestuurlijk actief binnen de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken.
Nadat hij vijftien jaar als secretaris voor de Historische Vereniging functioneerde, is hij nu speciaal aangesteld voor de logistiek, ledenwerving en PR. Ook vertegenwoordigt Gieszen de vereniging in de Stichting Beiaard Cuneratoren en Stichting Cuneragilde. Bij eerstgenoemde stichting speelde hij een belangrijke rol in de restauratie van het stokkenklavier. Bij het Cuneragilde was de heer Gieszen als torengids verbonden.
Burgemeester Joost van Oostrum van Rhenen heeft Gieszen woensdagavond de versierselen opgespeld, die horen bij deze Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens een speciale ledenavond van de Historische Vereniging.
Naast actief voor de Historische Vereniging was de heer Gieszen van 2004 tot 2008 lid van het algemeen bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Rhenen. Zijn aandachtspunt lag met name bij de aanleg van alarmapparatuur, die hij zelf mede uitvoerde.