Houten rond met aannemers stationsgebied

HOUTEN - Houten is rond met de aannemers voor de bouwplannen in het stationsgebied.
Dura Vermeer bouwt het fietstransferium onder het nieuwe station en de firma Van Gelder uit Elburg gaat zich bezig houden met de herinrichting van het Onderdoor en de Zuidtunnel. Met dit 'bouwpakket' is zo'n 4 miljoen euro gemoeid.
Volgende maand wordt een informatieavond georganiseerd over alle werkzaamheden en de planning is om alle projecten eind 2010 op te leveren. Dat geldt trouwens ook voor het nieuwe station.