Meer Utrechtse jongeren met diploma

UTRECHJT - Steeds meer Utrechtse jongeren tussen de 17 en 23 jaar hebben een diploma op zak.
Vijf jaar geleden ging nog maar een derde van school met vwo-, havo- of mbo 2-diploma. Nu is dat gestegen tot de helft.
De stijging is te danken aan de gezamenlijke inzet van scholen, gemeente en het Rijk.