Meer hotelkamers in stad Utrecht

UTRECHT - In de stad Utrecht is de komende jaren veel ruimte voor nieuwe hotelkamers.
De komende tien jaar moeten er duizend bijkomen. Nu telt de gemeente er 1400.
Utrecht verwacht de komende jaren meer toeristen en zakelijke bezoekers. Vooral in het Stationsgebied, het centrum van Leidsche Rijn en in Papendorp.